متن آهنگ حست دروغه معین زد

حست دروغِ و قصه دروغِ و

امسال هم گذشت اما نبودی و

رفتی بدونِ من

تاریکِ عیده من

رفتی و بد زدی از ریشه قید من

سخته که از یادم بره

تنگه دلم واسه دلت

خاطرات با من گره خورده

آسمون بیادش زمین

تو هنوز بر این باوری

که هرکی بره برده

این مهم نبود واسه تو

کی به جون خرید نازتو

اونکه رفتی و سخت زمین خوردش

اون هنوز توو پاییزه ها

هر یه برگ که میریزه

با هر برگ میمردش

سخته که از یادم بره

تنگه دلم واسه دلت

خاطرات با من گره خورده

متن آهنگ شمال آیکان
مشاهده

آسمون بیادش زمین

تو هنوز بر این باوری

که هرکی بره برده

این مهم نبود واسه تو

کی به جون خرید نازتو

اونکه رفتی و سخت زمین خوردش

اون هنوز توو پاییزه ها

هر یه برگ که میریزه با هر برگ میمردش

تو میری و صدات آهسته تر میشه

چشام میبینه و آهسته تَر میشه

چه اجبار بدی آینده ی تلخی

درونم ریشه کرد حسرت ولی بدخیم

گذشته حالِ من را ساخت در آینده

هنوزم گریه‌ی بارونِ به رفتار تو میخنده

تو تا کی در منی این را نمیدانم

ببار باران کویرم من

سخته که از یادم بره

تنگه دلم واسه دلت

متن آهنگ سیانور از سان بوی
مشاهده

خاطرات با من گره خورده

آسمون بیادش زمین

تو هنوز بر این باوری که هرکی بره برده

این مهم نبود واسه تو

کی به جون خرید نازتو

اونکه رفتی و سخت زمین خوردش

اون هنوز توو پاییزه ها

هر یه برگ که میریزه با هر برگ میمردش

متن آهنگ معین زد به نام حست دروغه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6768