متن آهنگ حلقه به گوش سینا پارسیان

حلقه زدن دورِ حرم ، حلقه به گوشا

مست میِ نابِ توان ، شراب فروشا

کجا بره مست شه هوشیار ، جز اینجا

بنازم این صحنو چه امن و با شکوهه

واسه ی این آهو حرم کشتیِ نوحه

کجا پناه بگیره هر بار جز اینجا

دلِ خریدار نداره ما رو دریاب

این دلِ ورشکسته ی خمارو دریاب

هر جا میرم خرابه بازار جز اینجا

مریض و بد حال و ملول و نیمه جونم

خودمو با سختی به سمتت میکِشونم

کجا شفا میدن به بیمار جز اینجا

حلقه زدن دورِ حرم حلقه به گوشا

متن آهنگ جنایی از اشکان فدایی
مشاهده

مستِ می ناب توان ، شراب فروشا

کجا بره مست شه هوشیار ، جز اینجا

دلِ خریدار نداره ما رو دریاب

این دلِ ورشکسته ی خمارو دریاب

هر جا میرم خرابه بازار جز اینجا

مریض و بد حال و ملول و نیمه جونم

خودمو با سختی به سمتت میکِشونم

کجا شفا میدن به بیمار جز اینجا

دلِ خریدار نداره ما رو دریاب

این دلِ ورشکسته ی خمارو دریاب

هر جا میرم خرابه بازار جز اینجا

مریض و بد حال و ملول و نیمه جونم

خودمو با سختی به سمتت میکِشونم

کجا شفا میدن به بیمار جز اینجا

متن آهنگ سینا پارسیان به نام حلقه به گوش

متن آهنگ پاییزی ام حجت اشرف زاده
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7889