متن آهنگ خون دل نوید

جا، جا گذاشته

پاهاشو توو راه جا گذاشته

بگو کفشاشو کجا گذاشته

خونه، دلِ

دلِ، خونِ

خونه، دلِ

دلِ، خونِ

صدای فرودگاه گوششو برد

دلش خون شد خون خونشو خورد

چشش به در

خشکش زد

دستش نبود و پشتش سرد

توو گذشته گیر کرد از حال رفت

اونو به خیر تو به سلامت

بشور بره بشور بره

قصه‌ی خونتو به خونِ دل

خونه، دلِ

دلِ، خونِ

خونه، دلِ

دلِ، خونِ

انگار تووی این نقشه

یه اشکال پیش اومده که

پایتخت یه شهر با خاکِ خوبه

ولی حیف که داره میشه خاکروبه

اونا که وسط راهِ ابریشمن

متن آهنگ ترجیح میدم ارشیا
مشاهده

انتظار چیه میخوای زخمی نشن

ابریشم اونجاست که کرم مرده

یه پروانه بی بال و دل مرده

خونه، دلِ

دلِ، خونِ

خونه، دلِ

دلِ، خونِ

انتظار، انتظار

از جوابِ سوالِ اشتباه

روح اسیره تنو میکوبی قفس

بدترو، با بد میکنی عوض

گیرم که حاکمم عوض کردی

این همه دلال صبح چی میشن

لابد میکوبیشون از نو میسازی

قفس فروشا اون پشت چی میشن

خونه، دلِ

دلِ، خونِ

خونه، دلِ

دلِ، خونِ

متن آهنگ نوید به نام خون دل

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8194