متن آهنگ خیار بهزاد لیتو

پشیمونی داری میدی سرتو تکون

بیت چیه بیخی دادا برو رپتو بخون

تیمِ ما میزنه صد کلتو بدون

دست رو فنگ گرفتم سرتو نشون

بازی بیت دستِ خشه ، تو که خیاری

اعتماد به نفس بالا زدی کوکِ زیادی

هی فاز میای الکی که #کول ی

از همون اولش هم تو پشمک بودی

دیسِ منو شنید مافی غش کردی زودی

کاش لااقل یه کم لش تر بودی

میدونم میزنن اینا پشت سرم آره

دادا بگو بینم تو رو چه به مستند آحه

یه روز رپری یه روز عکاس باشی

بخوای بیای با ما باید الماس باشی

متن آهنگ مرسی از موئر
مشاهده

لب کلوم دادا اینکاره نیستی

با چه جرئتی میای اینجا وامیستی

متن آهنگ بهزاد لیتو به نام خیار

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7499