متن آهنگ دم بن

بارون تا ابد خیسه این خیابون تا ابد

از قانون تا لگد از قارون تا صمد

از هارون تا جسد از دارو تا لگد از پارو تا رصد

داروغه تا زانو تو جیب منه

اون از جنگای کوچیک منه

گوش از حرفا یه جوری به دره بی حواسی میکوبه

میگی این بد بخت شوریده کَره

چش از دست رفاقت که بو میده تَره

گرونیه آقا گرونی

گوشت نخری حالا صف نکشی خانم توش نکنین آقا

سیگار تقلبی دود نکنی دادا

آبتون که بو میده خاکتون یه جوریه

آسمون چجوریه پر ابرای زوریه

خون میباره آقا خون

صابون بخرین دونه دونه یالا زانو بزنین

بشورین بشورین لجن قبلیا تا بعدیا بشینن

بعضیا ببرن بعضیا ببینن احمقا بکارن سرترا بچینن

متن آهنگ جاده نوید
مشاهده

حقته تا تو قهقرا بری سگ

دم بده تکون دم بده تکون

دم بده تکون دم بده تکون

واسه تمبون فاطی واسه جنبشه فلون

واسه برق واسه گاز واسه قبض تلفون

واسه دون واسه نون دم بده تکون

رسانه یه استخون به بند آویزون

تو هم یه سگ خوبی یکم نامیزون

اما تکون بده دمو بزن پاپیون

صاحبتو دیدی آخ جون دم بده تکون

بچرخ تو طویله ی اینستا

تو لیست تو سایتا که نیستی تو لیستا

اگرم هستی که بیستی تو بیستا

تو هم حسابی ولی هیچی تو هیچ جا

نفهمیدی علف محتوا غنی نی

هرکی با هر چی تو هر جا هیچ عنی نی

نفهمیدی چرا سیر نمیشی گوسفند

حالا با اوم دمبه ی گرون دم بده تکون

اخم صبحای مترو رباطای اداری

متن آهنگ شمس از صفیر
مشاهده

صورتکای فیک شبای دزاشیب

جفت یه لجنه اگه بذاری فرق

بین ضد ارزشا و ارزشایی که داری

مفت هدفت یا قفل شرفت

چرا میندازی دور سرت لقمه دهنت

دانشگاه یه جور پالایشگاهه

احمق میگیره چاپ میکنه پول

مشتقات به ترتیب کارمند کارگر راننده

علاف خودمم یکیشون

شُل شدی دیگه که شکل میدن بهت

مختو خالی میکنن و فکر میدن بهت

میندازنت تو کوره بپزی تو کوری میپزی

یه آجر میشی ازین سازه ی عوضی

عوضی سفت که شدی میام با پتکم میزنمت

محکم میزنمت خرد میشی

یا پا میشی شکل میدی به خودت

اثر خودت میشی فکر میدی به خودت

یا سیس محتاج ترحم میدی نشون

میمونی رو زمین تو کمین دم میدی تکون

متن آهنگ بن به نام دم

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7265