متن آهنگ دوستی بسه A2

من یه سگِ هارم

امثالِ تورم میزنم به پره شالم

خوبا همه بامن

بچه باحال نیستم پروردگارم

بالا اومدم تنهایی با پشتِ کارم

من یه دزده کرییرم پَ ک* هم میگم

بزی با تو نیستم با پشتِ سریتم

کَلَت به من نور میبخشه

بذا حالیت میکنم حاجی دوستی بسه

خوب میگم بدونی هیچ جوره تیمت

به این حرفا نمیخوره تا شیش روز دیگه

آس رو کنی که من با هفت میبرم

من اژدها شدم بس که افعی خوردم

کل کل با تو در حدِ زولاست قناری

بدخواهِ منو باید اَ توو سوراخ درارین

too little ام ولی  no too much حواشی

متن آهنگ دوباره سینا سرلک
مشاهده

بتل با  حاجی بگو روراست برا چی

متن آهنگ A2 به نام دوستی بسه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7493