متن آهنگ رفتم مهراد هیدن

من رفتم از اینجا

چون تو با من تنها تری

من رفتم از اینجا

چون بدونِ من خوشحال تری

گفت میخوام صداتو نشنوم الکی

گفتم نقابو در بیار عزیزم

نه این تو نیستی

من رفتم از اینجا

چون بدونِ من خوشحال تری

من رفتم از اینجا

چون تو با من تنها تری

گفتم صداتو نَشنوم الکی

گفتم نقابو در بیار عزیزم

نه این تو نیستی

الان تنهام ، توو این اتاق

دست از سَرم وَر نمیدارن

من تنهام توو این اتاق

توو این اتاق

من رفتم از اینجا

تو توو این بازی از من بهتری

متن پیش آهنگ قر بده از عارف
مشاهده

گفتم صداتو نشنوم عوضی

گفتم صداتو نشنوم عزیزم

نه این تو نیستی

متن آهنگ مهراد هیدن به نام رفتم

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8081