متن آهنگ رقاص نوید

[ورس یک]

خونه‌ی من، یه سالنِ تنگه

که تووش چند ده تا رقاص میرقصن

آخر خطش، تووی خطِ مقدم

رقصِ یه جنگه

بوی گندِ دم عرقش

از اونجا میزنه تا همه وطنش

وطنش تنشه پره تنش

عاشقِ رقصِ همه رقمش

اون ریتمو میفهمه ، طبیعتِ محیط رو میفهمه

این لعنتی تووی سینه میتپه تپنده تر میگه

تندتر بری بهت خون میدم

از جات بلند بشی بهت جون میدم

کجاست غیرت که بشه رگت

بزنه بیرون یه کر بشنوه

این صدای خوشگلِ نشنیدنی

این پرسشِ صامتِ رقصیدنی

سوزه نگاهش صم بکم

از مریضی که خودش شد دکتر

این همون آیینه‌ی نازکِ رنجور

که شیکست ولی بقیه ‌رو خندوند

این تب طنزِ تیز گل آقاست

متن آهنگ دیو دیوار دلبر دیوونه بن
مشاهده

که برش با همون شد آغاز

مثل بهروز توو فیلمِ کیمیایی

همون لاتیِ لطیفِ بی ریایی

مثلِ قواصی که اومد دست بسته

تو میگی گمنامه من میگم رزمنده

[کورس]

بالاخواهت زیره پاهات ، هنوز زنجیره پاهات

توو هیپ هاپ هیچکس تنها نیست

میخونم بدونی که کیه باهات

بالاخواهت زیره پاهات ، هنوز زنجیره پاهات

توو هیپ هاپ هیچکس تنها نیست

میخونم بدونی که کیه باهات

[ورس دو]

ام سی صدام کرد ، گفت دمت گرم

داش نوید صدر ، یهو جا خوردم

از توو فکر درومدم ، گفتم نمیدونم من اومدم

همون وقت از اون ته ، دستِ راستمو مشت کردم

کوبیدم رو سینه‌‍م ، راه دادن برم جلو بشینم

بدونِ حامی و جایزه‌ای چی داره میشه باعثِ این

متن آهنگ سبک مهراد هیدن
مشاهده

دلا گرم پاها محکم کشته ی کارن و کار کشتن

این خاکی که خندتو خشک میکنه

زیره دستِ اینا سُر میخوره

پا میشه پاشو گم میکنه

خودشو پیدا میکنه و گُل میکنه

گل زینته جنگلشه

زیبایی دلیلِ پرورشش

نمادِ کشور زبانشه

معنی کلام به بیانشه

ولی عارت میاد بگی اسمش رو

میگم کلش کو میگی نصفش کن

مثلِ قواصی که اومد دست بسته

من میگم رقاصه تو میگی رقصنده

[کورس]

بالاخواهت زیره پاهات ، هنوز زنجیره پاهات

توو هیپ هاپ هیچکس تنها نیست

میخونم بدونی که کیه باهات

بالاخواهت زیره پاهات ، هنوز زنجیره پاهات

توو هیپ هاپ هیچکس تنها نیست

میخونم بدونی که کیه باهات

متن آهنگ نوید به نام رقاص

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7550