متن آهنگ رو به بالا شورشی

[ورس یک]

من به مرگ میگیرم تا به تب راضی بشم

دارم حق میگم تا تو بازی قاضی بشم

اونم به کَک بنده که رقاص خداس

اگه فاکدآپ شده سر حرفای شماس

ما که به این مفتیا باخت نمیدیم

ما که آسه میایم آسه میریم

عشقمون هیپ هاپه پاش میمیریم

واسه خیابون آتلیم باز میبینی

شبانه روز پِیِ مود عابرا

کف طهرون دیگه شدیم زا به راه

میوزه باد به حزب مودش

میبره هرکی که رو ب روشه

قاصر کلام از حال و روزش

شاکیه خدام از فاز خوبش

رفقا مثل من درگیرن آره

هرجا باشه پسرفت در میرن

توام سرطانی ولی سرطان خوش خیم

متن آهنگ بهم خیلی بد کردی از محمدرضا گلزار
مشاهده

مشکل هم پیش بیاد مصوب رو کشتیم

تو خیابون میپیچیم هیجان مسری

کارمون هم نیست توی فرمت خوش تیپ 🙂

هر وری میریم فقط میبینیم دزدی

مرگ جلو دار نیست ما عزرائیل رو کشتیم

ما با کشتی میکنیم انقلاب تو خشکی

رو به بالا درحاله ارتکاب به رشدیم

[کورس]

اینجا حوزه ی منه همه میشن طلبه

ضمانتی نی ضامن بمبِ نپره

حرفام آماده اس اسلحه رو کمره

رپ کردنو دیدی باز مونده دهنت

[ورس دو]

پرچم بالاست هر روز تو صبحگاه

دور شما جمعن همه کفتارا گرگا

طرفای ما همه کادری و پاسدار

پابچسبون اگه مارو دیدی هرجا

عقابُ با تیر میگیرن الاقو با طناب

نوبت منم که بشه هرجا برم ریخته شده کلان

متن آهنگ فاصله از پویا
مشاهده

منم روئین‌تن هیپ هاپِ جاودانِ پارس

جلو کلمه هامی بپا نشی مارس

تو کوچه پس کوچه های شلوغ طهرون

ساعت به ساعت من میچرخم حیرون

درگیرِ مود دپ مردم این شهر

نیش میزنن مثل کژدمِ بی رحم

پس من دستم رسما

قطعا روی ماشه اس

این تفنگ مودب حرف نمیزنه

این سرباز با اولین ایست سرتو میزنه

تق تق کلمه جنگ چک طلبت

افسری زدمت کولاک قلمه

تق تق کلمه جنگ چک طلبت

افسری زدمت فتوای قلمـه

[کورس]

اینجا حوزه ی منه همه میشن طلبه

ضمانتی نی ضامن بمبِ نپره

حرفام آماده اس اسلحه رو کمره

رپ کردنو دیدی باز مونده دهنت

متن آهنگ شورشی به نام رو به بالا

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8242