متن آهنگ ریپیتش کن حرز

[اینترو]

بازی بازی با ما بازی ههه

هنر بعضی وقتا با طنازی

ما ک مخزن اسرار و هر رازیم

نه مثه شما گیر توو اراجیف و اراضی

بیا

ریپیتش کن ، ریپیتش کن

حرز داره رپ میکنه

ریپیتش کن ، با منفیا جنگ میکنه

ریپیتش کن ، بیا

[ورس یک]

بیا توی جاده پا ب پام

اگه اشنایی با ساز و کار

منطقو نکش وقت عشق و حال

بحثو هی نده کش باهام

با لاتی ندارم سازگار

بدجوری شدم من دیگه رام

نه مثه تو نیستم مادی گرا

نزدم سلامتی عشق دلا

فق فکره هدف و راه…

متن آهنگ تجربه بامداد
مشاهده

میدونی قانون بازی اینطوریه

پیش روی پیش روی بی رویه

وقت ریپتش قیافتون دیدنی

میگید حرز چی گفت چ آدم کودنیه!

حرز ینی شعبده بازه کلمات

زیادی شخصیت خفگی با کروات

وقتی کلی فرق بین حرفو عملت

فهمیدم فازه شما کلا ک.ک خوری داشت

دادا ک.ک خوری نکن شما!!

[کورس]

ریپیتش کن ، ریپیتش کن

حرز داره رپ میکنه

ریپیتش کن ، ریپیتش کن

با منفیا جنگ میکنه

ریپتش کن بیا

[ورس دو]

نگیر واسم رخ تمساح

وقتی پس رفت داری هرسال

فازه پاسبون برداشتی

همه چکا رو کردی امضا

نمیبینم تو وجودت یکمی انصاف

اینم دارم میگم از سرحس انسان

متن آهنگ میام شخص بهزاد لیتو
مشاهده

دوستانه

حرفامو اونی میفهمه ک امیده ب تغییرو

دوس داره

پس بیایید مسائلو حل کنیم منطقیو دوستانه

پس بیا

[کورس]

ریپیتش کن ، ریپیتش کن

حرز داره رپ میکنه

ریپیتش کن ، ریپیتش کن

با منفیا جنگ میکنه

ریپتش کن بیا

[ورس سه]

واسه ریسکم نمیگیرم استخارشو

از ترس، فقط بلدم اصطلاحشو

واسه ضعف، از حاشیه هام استفاده شد

پ بجا حرف،با عمل میگیرم استقلالشو

روزی ک حرز،نشون داد پرچم استقامتو

تو درو، پی استفا بدوو بدوو بیا بیا ههه

متن آهنگ حرز به نام ریپیتش کن

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7370