متن آهنگ زامبی کوروش ای پی و آرزد

[کورس – کوروش AP]

دورم پر زامبیَن

چرا اینا جلوم هار میشن

تِز میان دندونا تیزَن

من که رامو (راهَمو) صاف‌ میرم

زامبی ، زامبی ، زامبیا

زامبی ، زامبی ، برام فاز میان

که دارن کار زیاد کنار باربیا

ولی جفت میکنن تا کار ما میاد

[ورس یک – کوروش AP ]

این زامبیا همشون زومَن رو من

ترس دارن بیان توو منظومم

ببین پله ها رو بالا میرم که

چنگم بزنن به بال ها میشم چِفت

بدخواه میاد از دَر دیوار

دنبال اینن من هستم چیکار

دنبال حاشیه دنبال آتو

حتی نمیرسی به خودکار نانوم

دود کردم همه چی به موقع ی خودش

توو بازی لش بودیم الان دِمُده که شده

متن آهنگ مرز رضا پیشرو
مشاهده

اونی که تو دنبالشی الان برا منه کهنه

صداتون که هیچی کاراتونم مرده

(شنیدم زدن) حرف پشت سرم

عادتم اینه گوش به حرف مفت ندم

تنهایی میرم رامو (راهَمو) بسازم

چون همه ی این راه رو بلدم

[کورس – کوروش AP]

دورم پر زامبیَن

چرا اینا جلوم هار میشن

تِز میان دندونا تیزَن

من که رامو (راهَمو) صاف‌ میرم

زامبی ، زامبی ، زامبیا

زامبی ، زامبی ، برام فاز میان

که دارن کار زیاد کنار باربیا

ولی جفت میکنن تا کار ما میاد

[پل – آرزد]

کیَن اینا اَزَم چی میخوان این بار؟

(واقعا کیان؟)

چی میگن واقعا و چرا کُپ اَ رو کار ما؟

(داشی بِکش)

کُپ اَ رو کار ما (میدونم اینو) زومَن رو حال ما

متن آهنگ حرف مفته سهراب ام جی و سامان ویلسون
مشاهده

داشی اگه میخوای بحث بیای بام

فکر کن ، به عاقبت کار ما

[ورس دو – آرزد]

کار میدم میشه گوشا ارضا

اگه فن توعه ا من میخا چرا امضا ها؟

امسال سال منه دیگه انگار

رپ که فلسطینِ اشغال شده منم‌ اِسرا

بالا سرت میام عزرائیلم

بهت رپو یاد میدم نکه انشا میگم

خیابونو منو میپاییدن

ولی عهد قراره بشم خب انگاری من

میگم‌ میخام برم بالا تر من

این زامبیا بهم میگن بالا بستس

میخان‌ بشن مانع جلو پام ولی

اینجا همیشه هست بالا دست دست

اینا نمیدونن نمیدونن اصلا

با کی طرف شدن اینا نمیدونن اصلا

اینا نمیدونن‌ نمیدونن اصلا

دور انداختم فکر از اینجا رفتنُ

متن آهنگ کوروش ای پی و آرزد به نام زامبی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7946