متن آهنگ سبک مهراد هیدن

[کورس]

کفشُ در میارم و سبک

نمیخوام نه الکل و نه کُک

هیچکی نیست الان توو جایِ من

هیچکی نمیفهمه آدمو

کفشُ در میارم و سبک

نمیخوام نه الکل و نه کُک

هیچکی نیست الان توو جایِ من

هیچکی نمیفهمه آدمو

[ورس یک]

با فکر تازه بدیا رو قطع کن

تازه ابر از آسمون محو شد

با فکر تازه بدیا رو قطع کن

تازه ابر از آسمون محو شد

استخرخالیه ، جای توام خالیه

ولی‌ تازه داریم میرسیم به نور

استخرخالیه ، جای توام خالیه

ولی‌ تازه داریم میرسیم به نور

[کورس]

کفشُ در میارم و سبک

متن آهنگ ساقی حمید هیراد
مشاهده

نمیخوام نه الکل و نه کُک

هیچکی نیست الان توو جایِ من

هیچکی نمیفهمه آدمو

کفشُ در میارم و سبک

نمیخوام نه الکل و نه کُک

هیچکی نیست الان توو جایِ من

هیچکی نمیفهمه آدمو

متن آهنگ مهراد هیدن به نام سبک

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8071