متن آهنگ سخته مسلمون بودن هیچکس

فکر کن نون ملتو آجر بکنی و

واسه ساختن مسجد بری آجر دزدی

به خودت بیای، ببینی خون همه رو کردی

تو شیشه و باهاش دیوارای مسجدو شستی

باهاش دیوارای مسجدو شستی

مهم نیست اگه اشهدو گفتی

این کارا حتی خدا رو هم می‌کنن کفری

فرشته‌ها هاج‌ و‌ واج، بهت و حیرت

همه محکوم بهشتیم، تف به غیرت

ما غیر از خودمون خیر از کسی ندیدیم

دلا مثل هوای دی سرده

هیئت، اشک و نیرنگ ،یه بوسه از پیکر

بت‌شکنامون بت، بتامون شیخن

امر به معروف، نهی منکر

امر به معروف، نهی منکر

اونا گفتن دستای خدا رو زمینن

متن آهنگ بر باد رفته علی زندوکیلی
مشاهده

ما نفهمیدیم کی خدا دستو مشت کرد و

کوبید تو شیکم اونایی که گشنه‌ن

معلوم نی درد دارن یا توی سجده‌ن

سخته مسلمون بودن

سخته، سخته

وقتی تصویرت از اسلام یه اخمه و قلبی که واسه همیشه زخمه

ســــــــــــــــخــــــــــــــــتــــــــــــــــه مــــــــــــــــســــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــون بـــــــــــــــودن

دستای خدا تو جیب مردم

دستای خدا تو جیب مردم

رو میز سرگرد، کوبیده سرد شد

دستای خدا بنده

دستای خدا بنده

ابروهای حوریا رو ورمی‌داره که حاجی بخنده؟

نه، شرمنده

راستی حدیث جدید بگی چنده؟

تُنگ بنویس، بخون تَنگه

یه نقطه‌شو وردار و بخون ننگه

جُنگ بنویس، بخون جَنگه

قشنگه؟ آره خیلی قشنگه

یه نقطه‌شو وردار و بگو فشنگه

می‌گه چادریا خزن

متن آهنگ کلمات تس
مشاهده

د خزن، د خزن، د خزن

د خزنده، آفتاب‌پرستن

باعث این وضعن

خیلی‌هام هستن که بی‌مغزن

فکر می‌کنن مشکلا همه وصلن به مذهب

خسته‌م از پسرفت

بد و بیراه می‌گم به در و دیوار و

همه مرگ و میرا یه روز به اسم دموکراسی‌ان و یه روز دین

یه روز ریش، یه روز جین

کروات، استالین

یه روز شمشیر، یه روز سنگ، موشک، مین

تا انسان هست ظلم هم هست

تا انسان هست ظلم هم هست

جمله‌م تلخ

همه چی سر جاشه، هم تاج، هم تخت

ایران خشک، خاورمیانه هم زخم

سوری شیمیایی شد، ما بدبخت

متن آهنگ هیچکس به نام سخته مسلمون بودن

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7229