متن آهنگ سرما فرشاد

ممنوع بود ، بوسه ها توو شهرِ من

متروک بود ، کوچه های سرده شب

صدا ، پوسید توو تبِ غم

ممنوع بود ، نفسِ گرم توو سرما

توو سرما ، توو سرما ، توو سرما

وقتی که زمان به ثانیه نمیده بها

دقیقه از حالِ بد نمیشه رها

وقتی که انجماد گریبانِ قلبا رو گرفت

ساعتِ خوش نمیومد به دیدنِ ما

ول کن نبوده مونده خستگی به تن

مُهلک ترین سم بوده زهره نیشِ غم

وقتی حماقت میشه بویِ عطر

همیشه خوش بوئه مَرده خیره سر

کمدا از لباس پر قفسه ها أ کتاب خالی

متن آهنگ نامحدود رضا پیشرو
مشاهده

همه هویتا جعلی

تا که بگن ماها فرق داریم توو پریم

پر از جنجالیم الماسیم

برف هست هیزم هست ، سرما نیست

میخوان راه براشون باشه باز

واسه مصرفا تووی خواب خفه کنن داد و ناله ها

میرسه به گوش درمیادش بوش

یخِ بدن آب میشه وقتی خون میرسه به جوش

آدمای مریض حالِ این دنیای غریبانه

دورو وَر زیادن ولی نگیرشون جدی

اونایی که نمیتونن اهلِ انتقادن

دائم چیدن مانع پشتِ مانع نگیرشون جدی

هیچی نیست عادلانه عاقلانه اینِه

عاشقانه بایستیم توو صفِ زندگی شاعرانه

حالا که به کامِ ما نیست راحتی و شادمانی

قطعِ امیده کامل از گروه ها و پارلمانیم

متن آهنگ شیطونه میگه هیچکس
مشاهده

خودمم و خودم سازِ مخالفم شکستنی نیست

کشیدنِ نفسِ گرم سخته ولی

تووی هنجره‌ ام سکندری نیست

اگه زنده ام پیشِ مرگ گذاشتم گرو ریش

گرمای بی قوم و خویش با چشای خیس

بدونِ آئین و کیش داد میزنه دلم میشه ریش

نمیتونم گاف بدم ، بازم باید راه برم

توو سرما ، توو سرما ، توو سر ما

متن آهنگ فرشاد به نام سرما

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6902