متن آهنگ سرگیجه کاوه فارد

[همخوان]

میدم سَر تِکون سَر تِکون

حتی اسلحه‌ت سَمت‌م رفت نشون حقیقته

مرگمون حقیقته ، مرگتون حقیقته ، ترکمون

میدم سَر تِکون سَر تِکون

حتی اسلحه‌ت سَمت‌م رفت نشون حقیقته

مرگمون حقیقته ، مرگتون حقیقته ، ترکمون

[قسمت اول]

چند سال عمر کنم ؟

بعد تف کنم جسمم لای خاک

تا اون موقع سینه صاف می‌ده چاک مغزت و کلمات

پای بادبان زیر قایق آب

دور و ورم آدمای نا به کار رو صورتا جای پام

بشکاف لایه هام میبینی که

تک رنگم نور می‌تابه از سایه هام . آره داش

رزمنده، قلبم له، پرکنده،

پرونده‌م سنگینه ، سمی الفاظ

سر می‌ره ولی باز سر بالا دستبند

زوزه می‌دم سر گرگا بلرزن توو دریام قلاب دستم

توو جریان موندم بگیرم سهمم

سربازِ جنگم ، حرکت شمشیر لشکر و سر زد

متن آهنگ آغوش بن و سروش
مشاهده

موضع بگیر بام دوستی یا دشمن

گشنم مترصد فرصت

شاید چند سال روحم و خوردم سیرم

جوونم پیرم ؟ نمی‌دونم هنوز درگیرم

دنیام پر سرگیجست

رد می‌دم

آدم بدی می‌شم ولی بی شک

[همخوان]

میدم سَر تِکون سَر تِکون

حتی اسلحه‌ت سَمت‌م رفت نشون حقیقته

مرگمون حقیقته ، مرگتون حقیقته ، ترکمون

میدم سَر تِکون سَر تِکون

حتی اسلحه‌ت سَمت‌م رفت نشون حقیقته

مرگمون حقیقته ، مرگتون حقیقته ، ترکمون

[قسمت دوم]

اصلا حال می‌ده دنیا با درد

کردم عادت توام بزن هُل بده پرت شم

بال دارم پر می‌گیرم دور بشه درد

مثل پروانه اول کرمم

پیلم طاقت جرممو نداره

خورشید میزنه هی چشمک

باید جر بدم برم

مِن بعد پرواز عشق است

تیر باشی سنگنم ، دیدی تیر زدی برگشت

مسئلم سنگین از بنیان بعید حل شم لای افکار پر بار

متن آهنگ برو عقب عرفان و پویان اردلان
مشاهده

طالب عنوان نبودم و نیستم ولی درسم پاس

لای دفتر چال ، بال بزن با من شاهد حرفای قلبم باش

نسخه‌ات و می‌پیچم

دو ورق لبخند مصرف کن بده هر روز سَر تِکون

دور از غم بمون ، اصلا تکونش نده گوش نده حرفمون

به راستمون چپمون

بی‌خیال حرف

بی‌خیالِ الان

بی‌خیالِ بعد ، نمی‌دم بِت ارزش

تووی وجودم یه حالت رقصِ

انگار دارم وصل می‌شم می‌رم به عالم بعد

اجابت حق نزدیک هرکی نجنگید شک داره به صداقت مرگ

(صادقه مرگ)

پا بده هر وقت راه بده هستم

در بست

[قسمت پایانی]

هی راه می‌ره تن پیدا می‌شه سنگ

ملت ضد هم اقدامی به جنگ می‌کنن

نمی‌دن وجدانی به خرج

می‌رن نون خور هر رخدادی بشن

متن آهنگ کاوه فارد به نام سرگیجه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7402