متن آهنگ سکوت Vanim و AmirAbbas MP

[ورس یک]

سلام من به جیگرای پاره پاره

سلام به اون مغزی ک چهل ساله خوابه

نمیخاد بیدار شه دهن واکنه

میخاد صد سال دیگم بخوابه

من هر چی گفتم تو گفتی دروغه

صف بی پولی و بیکاریَم ک شلوغه

زدن تو سرت به قیمت خونت

توهم فک کردی تنها راهت سکوته

[کورس]

این دوران سختو نمیشه تحملش کرد

این زخم عمیقو ک باد با نمک بهش مرحم میزد

ما با هم میتونیم این سکوت بشکونیم

روزایی رو ک رفتنو یا حرفایی ک نزدم با

رفیقایی ک دیروز داشتمو امروز اونا دیگ نیستن اینجا

اونا دیگ نیستن اینجا ن دیگ نیستن اینجا

لحظه ی دیدار تو شد روز میلاد من – ابی
مشاهده

[ورس دو]

آدم هر ازگاهی با خود فکر میکنه

میبینه میرسون راه راه راپورتش

بازم بیا به سمت ما از چی میترسی

از من یا اونا که میکنن غرررش

حقشو میخاد درداشم زیاده

نمیتونه تو این همه دری وری بخوابه

رویاشو تو دنیاش عجیب ساخته

حاجیت همه بازیارو ندید باخته

[کورس]

ما با هم میتونیم این سکوت بشکونیم

روزایی رو ک رفتنو یا حرفایی ک نزدم با

رفیقایی ک دیروز داشتمو امروز اونا دیگ نیستن اینجا

ن دیگ نیستن اینجا اونا دیگ نیستن اینجا

[ورس سه]

جمع شدیم دور هم ک بکنیم تحسن

واسه هرکی تو بویینگ ۷۳۷ مرد

ولی ریختن دورمون زدن گفتن برین

متن آهنگ به بچت بگو از علی سورنا
مشاهده

نمیخاد اینجا بشینین واسشون تحسن کنین

یه گوشه بگیرین غم انگاری زوریه ن

همگی کمرا خم جدال سوریه هم

از اینجا بهتره مرد نفس یه ثانیه کم

صدای ناله ی من کف همین شهر مث همیشم

[کورس پایانی]

تو این زندگی دیروز مث امروز نیس

پس باید باهم باشیم و پیروز شیم

ولی بازم یه بار یه جا یه روزی گفتم کنار

باید بیای با مشکلا اجبار

تو آیینه میبینی ک پیر شدی انگار

تموم عمرت رفته یه جا

توییو موندی دردات حسار

دورت نشستن گرم گرفتن

رسیدن به همه آرزوهات انگار

متن آهنگ Vanim و AmirAbbas MP به نام سکوت

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7138