متن آهنگ سگ دونی بن

[ورس یک]

بالا میارم رو این شهرِ کوفتی

تو هم سیفون بکش رو هر چی شنُفتی

سگدونیو اصاً سند زدم

به اسمِ توله گربه هاش ، مفتی

نه یه کلمه کلکل اگه بلده

قلمِ کج دهنِ من میرزی بگم

نه گوشِ لجن پسندت به چپمه

نه به راستم حرفایی که گفتی

تو چی میفهمی چی گذشته به من

نمیدونی زندگی چه بی رحمِ پسر

توو چشای عزیزت مرگو نشناختی

با جیگره سوخته دردو نشکافتی

رد نشدی بفهمی چیه بعده پیچ

رد ندادی که خم شی زیره وزنِ هیچ

تازه بعدِ هیچ پاسگاه و دادگاه و

سر و کله با یه مشت آشغالِ آشنا

متن آهنگ دل دل تهی
مشاهده

[همخوان]

گوشای شنونده نمای لجن

پسنده پوچِ حزبِ باده لاشی به هر جهت

دور شین ازم ، دور شین ازم

دور شین ازم ، دور شین ازم

سایه ها ، سایه ها

تماشاچیایِ پایِ چاله های راهبانِ قابِ آشنا

منتظره زمین خوردنم

کور شین فقط ، کور شین فقط

[ورس دوم]

کی میگه چی اشتباهه

بگو کی فاحشه ی راهه

تصمیم توو نگاهِ

چی هدفه چی سلاحه ، چی صلاحه

من آواره ی تمومِ کوچه هام

تمومِ خونه ها غریبه بوده توو نگاهم

روی بومِ ما همیشه بوفه کوره وای

از این همیشه ها ، از این همیشه ها

از این همیشه نمیشه کمینه میشه ها

متن آهنگ یادگاری از میثم ابراهیمی
مشاهده

از این همیشه سختیه شریکِ شیشه ها

از این همیشه میشه های دیره پیش پا

رقصِ پیچکا پیچِ ریشه ها کلیشه ها

دلم یه کلبه میخواد توو دلِ جنگل

یه میز و صندلی یه شومینه یه دفتر

یه کوله پشتی یه هدفون یه جفت پایِ رفتن

یه دلِ قرص دو تا چشمِ مصمم

[همخوان]

گوشای شنونده نمای لجن

پسنده پوچِ حزبِ باده لاشی به هر جهت

دور شین ازم ، دور شین ازم

دور شین ازم ، دور شین ازم

سایه ها ، سایه ها

تماشاچیایِ پایِ چاله های راهبانِ قابِ آشنا

منتظره زمین خوردنم

کور شین فقط ، کور شین فقط

متن آهنگ بن به نام سگ دونی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7261