متن آهنگ سیاه مهراد هیدن و سامان ویلسون

[ورس یک – سامان ویلسون]

غرقم توویِ عالَمِ خودم

سیاهی وجودمو گرفته

خیلی خوشگله دورم

ولی تووم خیلی زشته

چجوری توومو پاک کنم

اَ خدا می خوام بفرسته

خدا هم گفت مواظب باش

دارم میفرستم یه فرشته

پاک کرد همه جامو

درست کرد سر تا پامو

ولی غیب شد تَش

منم دارم می میرم از غُصه اش

فک نکن این عشقه

اینو همه جا نوشته

که تو از جنسِ خاکی

ولی اون از جنسِ بهشتِ

[کورس – مهراد هیدن]

همه چی باز تقصیرِ من بود

تصمیم گرفتم زود

بازم مثِ دفعه قبلِ

دوباره درگیرشم بدجور

رد نمیشم از روش

تا باز از یادِ من بره اینم یه خاطره اس

همه چی باز تقصیرِ من بود

متن آهنگ یکی نیست تضاد و محمد طاهر
مشاهده

تصمیم گرفتم زود

بازم مثِ دفعه قبلِ

دوباره درگیرشم بدجور

رد نمیشم از روش

تا باز از یادِ من بره اینم یه خاطره اس

[ورس دو – مهراد هیدن]

نرو روو مخ ، الان نه

اصلا الان وقتش نیست

با کسی حرف نمیشه زد

تا یه دونه توو دستم نیست

دوباره یکی دیگه بری تا تَش

بری ته بالا بری برای غش

دَرارو باز، هر کی که خواست

قدمش روو تخمِ چشم

[کورس – مهراد هیدن]

همه چی باز تقصیرِ من بود

تصمیم گرفتم زود

بازم مثِ دفعه قبلِ

دوباره درگیرشم بدجور

رد نمیشم از روش

تا باز از یادِ من بره اینم یه خاطره اس

همه چی باز تقصیرِ من بود

تصمیم گرفتم زود

بازم مثِ دفعه قبلِ

دوباره درگیرشم بدجور

متن آهنگ نامحسوس جرشا
مشاهده

رد نمیشم از روش

تا باز از یادِ من بره اینم یه خاطره اس

[ورس سه – مهراد هیدن]

همیشه عادیه دیر میشه

کیلید کجاس میریم کجا ؟

تا می رسم یکی و پُر

یه دایره دور میزنم منِ خُل

دست میره روو پیانو

همه هم همرام میانُ

[کورس – مهراد هیدن]

همه چی باز تقصیرِ من بود

تصمیم گرفتم زود

بازم مثِ دفعه قبلِ

دوباره درگیرشم بدجور

رد نمیشم از روش

تا باز از یادِ من بره اینم یه خاطره اس

همه چی باز تقصیرِ من بود

تصمیم گرفتم زود

بازم مثِ دفعه قبلِ

دوباره درگیرشم بدجور

رد نمیشم از روش

تا باز از یادِ من بره اینم یه خاطره اس

متن آهنگ مهراد هیدن و سامان ویلسون به نام سیاه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8079