متن آهنگ شبیه ما امید نیما و سینا

[ورس ۱ ]

وحشی ، پررو ، قلدر ، ولی الگو

پر ادعا ، سنگین ، خوش رو

شب میان دورم میرن صب زود

ببین اینجوری نمیشه که هیکلا گنده و مغزاتون کوچیکه

ما اینجا تو صدریمو روزی که ما میایم‌ پایین قطعا روز مردنِ موزیکِ

ما هی میخوایم نگیم اینا بد روز مخن

ما چنتایی بسیم اینا صدتاشون گوهن

تو شبیه مایی خندم میگیره خو گلم

تو هرجوری باشی بازم بهتره توام ، فهمیدی؟

چون نشدم حاجی هنو سیر

دنبال منین اومدم ولی نبودین ، کجایین؟

نصفِ عمرو بالاییم ، شما چی

شب تو خونه میکنین لالایی

[کروس]

بهترینیم رو دست ما نیست تووی دنیا

تو نخواه شبیه ماها باشی تو شبیه ماها

بهترینیم رو دست ما نیست توی دنیا

تو نخواه شبیه ماها باشی تو شبیه ماها باشی اَه

متن آهنگ چپه حصین
مشاهده

[ورس دو]

سر تا پام گوچی ورساچ

کارام پخش میشه جهانیم universal

مث بمب میترکونم توی امسال

چاقال یه گوشه‌ بشین فقط بخور حرص بام

انقلاب کردم بم‌ بگو امام

ا پاریس تا تهران میشنون صدام

نمیخورن به استایلم این جوجه فیکا

* خوار اون که نمیتونه ببینه بالام

اسمم پخش میشه کرونا طور

همه رو نابود کردم بگو Terminator

زنگ بزن صلیب سرخ

همه گنگا به گوه خوردن میوفتن جلو منِ دیوونه غُد

شبیه ما نی حتی توی طول تاریخ

ندیدی به چشمت یه روز باشه سرِ پایین

همیشه کُلت رو کمرِ انگا کارآگاهیم

کاراکترم نابِ ماها ا اون پر رویاشیم

[کروس]

بهترینیم رو دست ما نیست تووی دنیا

تو نخواه شبیه ماها باشی تو شبیه ماها

بهترینیم رو دست ما نیست توی دنیا

تو نخواه شبیه ماها باشی تو شبیه ماها باشی اَه

متن آهنگ پیروزی علی اوج
مشاهده

[ورس سه]

لفظ میای حاجی خب که چی

میخوای مثه ماها اسم در کنی گنده شی

لب تر کنی جفتتیم پشتمون ک*س بگی

نمیذاریم خب بدی ادامه

تیم نابی رو قله ایم ستاره

سیس جنگی با کُلت میدیم اشاره

تو هم بهتره مثه ماها نشی

اگه رد بدیم بدجوری گوه میشه تو حالت

میرسن ولی حالا نه

پیشکسوت شدم من روی کاناپم لم دادم

اصرار دارن باهاشون باشم

رک بگم به پام افتادن

نگو شبی مایی

ماها اوبوهت داریم اینو نگی جایی

من جام رویِ زمینا نی

یه پا اسطوره شدم ، علی دایی

[کروس]

بهترینیم رو دست ما نیست تووی دنیا

تو نخواه شبیه ماها باشی تو شبیه ماها

بهترینیم رو دست ما نیست توی دنیا

تو نخواه شبیه ماها باشی تو شبیه ماها باشی اَه

متن آهنگ امید نیما و سینا به نام شبیه ما

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7427