متن آهنگ شدت میدان محسن چاوشی

عرش به زانو شده پیر سیه مو شده

سنگ ز روی خوشش ، خود به زبان آمده

از جبروتش به خود کوه به آتش مذاب

کوری آتش برِ ، کور و کران آمده

شدت میدان رَسید ، سرخ شهیدان رَسید

بر سر شیطان دلیر ، تیغ کشان آمده

تازه و شاداب خود ، از برِ یار آمده

بوی بهاران رسید ، غنچه دهان آمده

از تو نشان آمده ، شاه جهان آمده

کِل بکشان کف بزن ، راحت جان آمده

آمده بلوا کند ، زهر چو حلوا کُند

شاهد حق بر سرِ ، پیر و جوان آمده

متن آهنگ مجسمه ناصر زینلی
مشاهده

تازه و شاداب خود ، از برِ یار آمده

بوی بهاران رسید غنچه دهان آمده

از تو نشان آمده ، شاهِ جهان آمده

کِل بکشان کف بزن ، راحتِ جان آمده

کِل بکشان کف بزن

غنچه دهان آمده

کِل بکشان کف بزن

کِل بکشان کف بزن ، راحتِ جان آمده

آمده خود از برِ ، غیرِ رخش لا اله

سبزِ چمن بر رخ ِ، زردِ خزان آمده

آمده از راه دور ، تحفه بیاورده نور

راهزنان بر رهِ ، راهزنان آمده

کِل بکشان ، کِل بکشان

کِل بکشان ، کِل بکشان

از تو نشان آمده ، شاهِ جهان آمده

کِل بکشان کف بزن ، راحتِ جان آمده

متن آهنگ ممکن از بهرام
مشاهده

متن آهنگ محسن چاوشی به نام شدت میدان

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7680