متن آهنگ شلوغی علی اوج

[ورس یک]

اونا خالی میکنن جیبتو میدوزن

بعدشم میفرستنت پی بازیت

مهم نی واسشون که گِله داری

توو جلدِ نوری یا جلدِ تاریک

میخورن میبرن میگ* میکُشن

بعدشم میریزن روت کلی خاک

تاریخم میشاشه روش

مینویسه اسمِ خودشو توو خودیا

بیخیال کلیشه میکشه از ریشه

هر چی که معنی شه اوجی از خاک

محتوا مهمه

برام هم مهم نی ظاهره اونا با ریشه یا ته ریشِ

تحمیلِ سنتا مسخره میاد

اینکه تبصره ها روی تبصره میاد

اجباره تووی دین مسخره میاد

چون جریان لا اکراه فی دینه

جامعه توو ساختِ مسکینه

میزنه سنگِ فقرو به سینه

این روزا رفاقتا کنتور میندازه

کسی نمیده به کسی نسیه

پ دنبالِ فردین و بهروز نگرد

با جیبِ خالی تووی تهرون نگرد

این مغزه و این نوارش

اینجا نمیذارن * این مطالب

پ پا بشو خودتو بتکون لاشی

به تو نمیخوره یکِ تهرون باشی

همش توو حاشیه دختر و پولی

ویراژ توو ویدیو با پولِ بابا و ملت خونی

متن آهنگ جای موندن نی ارشیا
مشاهده

جار نزن کو*

شاید به نظرت بی ادب بیام

ولی فکر نکن اثرِ بی اثر میخوام

با اهدافم کارِ بی اهدافو می*

[کورس]

تووی این شلوغی باش صدای مردم

گوشو بده به منطق و عاشقانه درک کن

این باغِ ماست که داره میوه میده

نتیجه‌ اش قرص میکنه پایه های قلبو

میدیم تعادل به هم تعادل به هم تعادل

برا رشدِ هم برا برده هم برا خودم و برا تو

میدیم تعادل به هم تعادل به هم تعادل

برا رشدِ هم برا برده هم برا خودم و برا تو

[ورس دو]

شاعره کارگر ، حاصلِ کارکردش

میشه نون و زن و بچش و غذای روحِ جامعه

مردمی که درکشون پایین تره از فهمِ اون

دولت نمیده بهش سهمشون

چون اون یه انسانِ آگاه‌کننده‌ست

برا ذهنای بسته آزاد کننده‌ست

پس سمِ اون برا دولتی که

بی سوادِ براش سوده زیاده

اون دست فروشِ جامعه ‌ایه که

متن آهنگ وقت معجزه از رضا یزدانی
مشاهده

مامورِ شهرداریش غربتیه

خوب میدونن کیو جونِ کی بندازن

اینا خارمادرِ بی انصافن

حکمِ میدن و میکنن بی امضا رد

عدالت کجاست؟

وقتی که خونِ همو دارن میخورن

عدالت کجاست؟

وقتی که همو پشتِ میله میکنن

عدالت کجاست؟

وقتی خودتم جا خودتم نیست

عدالت کجاست؟

وقتی نمیشناسه هیچکیو هیچکی

میرسم به حقم همونی که لایقشمو میسازم

میرسی به حقت همونی که لایقشیو میسازی

میرسیم به حقمون همونی که لایقیمو میسازیم

میرسیم میرسیم میرسیم میرسیم

میرسیم میرسیم میرسیم میرسیم

[کورس]

تووی این شلوغی باش صدای مردم

گوشو بده به منطق و عاشقانه درک کن

این باغِ ماست که داره میوه میده

نتیجه‌ اش قرص میکنه پایه های قلبو

میدیم تعادل به هم تعادل به هم تعادل

برا رشدِ هم برا برده هم برا خودم و برا تو

میدیم تعادل به هم تعادل به هم تعادل

برا رشدِ هم برا برده هم برا خودم و برا تو

متن آهنگ علی اوج به نام شلوغی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7554