متن آهنگ شکست نوید

سرش گرمه تنش رفته

سرش غرب و دلش شرقه

چشماش خیس از دریای سرش

گونه‌ش جاری رو پهنای لبش

دو دل وسطِ خودخوریاش

فازی اسیره دو دوئیا

اسیره ولی هنو آزاده‌اس

خونه‌ش یه قدم تا جاده‌ست

جاده‌ش خاکه و دلش گِله

کسی نمیخواد مسیرو بهش بگه

مسیر که اسیره عصر ماهاست

فرعی که الان اصل ماهاست

تناقض میسازه تووی سرش

هرچی که میگن خوبه بده

سر میجوشه، تَن یخ میزنه

هی مینویسه هی خط میزنه

خطاش تَرکای ریشه شده

خونش آهنِ تیشه شده

کی بود کی بود چی بود چی بود

کی بود چی بود چی بود شیکوند

متن آهنگ رازآلود از شهاب تیام
مشاهده

ترک ترک از توو سرم

از توو سرم تا توو گلوم

از توو گلوم تا رو زبون

از رو زبون تا توو دلم

از توو دلم تا کفِ پام

شیکست شیکست شیکست شیکست

متن آهنگ نوید به نام شکست

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8198