متن آهنگ شیطونه میگه هیچکس

شـــــیـــــطـــــونـــــه مـــــی‌گـــــه «بـــــزن، بـــــکـــــش

بـــــســـــوزه تـــــر و خـــــشـــــک

از ریز و درشت، له کنی همه رو

فقط بکنی تو رشد

گنده شی

بگیری دنیا رو تو مشت»

می‌گن «پپه‌س هرکی بذاره پا رو پول و

زرنگه هرکی بکنه پارو پولو»

تو باغ نیستی

اگه بودی کنارم می‌شنیدی صدا قار و قورو

بچه‌ها گشنه‌ن

جالبه، چون شیر تو شیره

حالا که فقط مهمه کی شیک پوشیده

هرکی پول ملتو ریخت تو جیبش، الگو می‌شه

شیطونه می‌گه با زندگی همه بازی کنم

چرا همه انقد می‌گن قماره زندگی؟

چون یه سربازم که عاصی شدم

جلوم خشت می‌چینن و من به حکم دل راضی شدم

حاکما به حرفای قشنگشون جامه‌ی عملو نمی‌پوشونن

چون س*سه که می‌فروشه

واسه همین عروسکا باربی شدن

متن آهنگ یکی مثلت کاوه فارد
مشاهده

سرابه جلوم

نداره ترسی

شیطونه می‌گه «بخور، تو حیات وحشی

از پا در اومد این، بشو سوار بعدی

مال و اموالتو جمع کن

حل نمی‌شه مسئله بذاری به جا به‌علاوه، تقسیم»

تو هم به این حرفا علاقمندی

ضبط خرابه، ولی دکترم حال می‌کنه با نوار مغزیم

شـــــیـــــطـــــونـــــه مـــــی‌گـــــه «بـــــزن، بـــــکـــــش

بـــــســـــوزه تـــــر و خـــــشـــــک

از ریز و درشت، له کنی همه رو

فقط بکنی تو رشد

گنده شی

بگیری دنیا رو تو مشت»

خودکارم داره از درد می‌گه

جوهر کبوده، بنفش

بهاره ولی برگ قهوه‌ایه

انگار شده زمونه عوض

جلو چشمامو خون گرفته

دارم دنیا رو یه رنگ دیگه می‌بینم

تو آسمون میله می‌بینم و گیر کیلیدم

همیشه می‌بینم آدمای کثیفو تو کفن

اینه تیریپم

شیطونه می‌گه «بسه تو‌سری خوردن

متن آهنگ باید رفت از دانیال
مشاهده

تظاهر کنم

مردمو با یقه‌ی بسته گول زدی گم شن؟»

دیدم آدما جلو مامورا می‌کنن سجده رو زمین

چون لنگ مهرن و

قدرت آدمو بت کرد و انگار اداره سقفش بود شبیه گنبد

«چیه؟ فکر کردی چاره یه نمره‌س؟

یه نخبه هم باشی که رتبه‌ش بالاس و مثبت

ته تهش اینه که می‌زنن عکستو به دیوار یه مدت

تابلو می‌شی و یه میخ توت

کتابا‌تو بریز دور»

اینا رو شیطونه می‌گه

چرا بدیم طول؟

همه دنبال ارزن

می‌خوام وضعمو ببینی توپ

بگیرنم دربیام از اوین زود

شاید نرسیم به عدالت تا اعدام هست

آدم بد خوب بوده روز ولادت

اگه بی‌کلاسم، می‌دم چرا درس؟

خوب گوشاتو باز کن، نیست صداقت

متن آهنگ هیچکس به نام شیطونه میگه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7222