متن آهنگ صبور رض

واسه ادامه ی راه میخوام فقط سه چیز

صبر صبر صبر این یکیش

یه تیمِ ردیف داریم ، میشه دومیش

زیرزمینو روشن میکنیم دیگه گرگ و میش

نیست هوا ، ذهن سفینه است عازم فضا

فکرِ سالم ، مهم تر از غذا

بازیشو بلدی “ع” ، “ش” ، “ق” صفا

 محبت به هر کی که بهم داشت وفا

مشکلات روبروم مثلِ کوه

منم چشام ضعیف همش میگم کو؟

همه ام میشن مو ، میرن تووی ماست

زندگی هد اسپینه ، بعدش هم توماس

بعدش هم روراست با هر کی که با ماست

تووی زیرزمینیم ولی جامون اون بالاست

متن آهنگ چند سال آخر تس
مشاهده

حرف میزنیم خاص ، یه کم پس و پیش

عاشقِ رپِ فارسی ، اینم سومیش

منو نگاه کن ، منو نگاه کن

منو نگاه کن ، من گوشام پُره بلندتر صدا کن

منو نگاه کن ، من گوشام پُره بلندتر صدا کن

متن آهنگ رض به نام صبور

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7564