متن آهنگ صنما ادوین

شاعر شده ام ، چشمان تو را

سرِ هر کوچه بخوانم

خون شد دلِ ما برگرد صنما

غمت افتاده به جانم

به عاشقانه ها قسم

چه بی بهانه بی کسم

چرا به تو نمیرسم وای

برگرد صنما ، عاشق شدما

لیلی تویی و مجنون منما

سمت دل تو ، راهی شده ام

دریا تویی و ماهی شده ام

گردن بزن اما دل ما را نبَر از یاد

ما زاده ی دردیم ، چه نکردیم تو بگو یار

تا کِی تَن خود را ، به سرایت بکشانم

آوازه ی عشقت ، به جهانی برسانم

برگرد صنما ، عاشق شدما

متن آهنگ دلبر شیرین سینا درخشنده
مشاهده

لیلی تویی و مجنون منما

سمت دل تو ، راهی شده ام

دریا تویی و ماهی شده ام

برگرد صنما ، عاشق شدما

لیلی تویی و مجنون منما

سمت دل تو ، راهی شده ام

دریا تویی و ماهی شده ام

برگرد صنما ، عاشق شدما

لیلی تویی و مجنون منما

سمت دل تو ، راهی شده ام

دریا تویی و ماهی شده ام

متن آهنگ ادوین به نام صنما

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7787