متن آهنگ طاق ثریا محسن چاوشی

من جلدِ تو هستم ، بر بامِ تو هستم

تو شمسِ منی من ، خورشید پرستم

مغارب همه اندوه ، اندوهِ غروبت

ای قبله ی مشرق ، ثنا گویِ تو هستم

ای نایِ گلویت ، هم جام مِی داوود

حکم آنچه تو گویی ، من لالِ تو هستم

گنجشکِ گلویم ، شرح است چو منصور

بر دارِ تو هستم ، غربالِ تو هستم

بر دارِ تو هستم ، غربالِ تو هستم

حیرانِ تو گردد ، آن کس که بدید

آن دَم چو برفتی ، صد بار شهیدت

میسوزم و نالم ، چون آتش نمرود

متن آهنگ مهربان منی حجت اشرف زاده
مشاهده

باز آی گلستان ، بر داغِ عبیدت

ای طاقِ ثریا ، طاقت بنمانده است

ما را بستان از ، این ولوله بازار

ای از سرِ لطفش ، خوش در تو دَمیده

هر دَم که تو خواندیم ، انگار نه انگار

ای سُرمه کشیده ، روز و شبِ ما را

ای سر ببریده ، نشناخته ما را

پایان بده جانا ، این آمد و شد را

راحت کن و بستان ، این خوف و رجا را

این خوف و رجا را

ای نایِ گلویت ، هم جام مِی داوود

حکم آنچه تو گویی ، من لالِ تو هستم

گنجشکِ گلویم ، شرح است چو منصور

متن آهنگ حالم بده از فرزاد فرین
مشاهده

بر دارِ تو هستم ، غربالِ تو هستم

بر دارِ تو هستم ، غربالِ تو هستم

متن آهنگ محسن چاوشی به نام طاق سریا

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7615