متن آهنگ عشق بی احساس امیر عظیمی

کلی هنوز خاطره مونده، که واست نساختمش

مونده یه عشقی تووی سینم، که هنوز نباختمش

پا به پات من زندگی کردم با تموم خاطرات

من برات میمُردم اما زندگی کردم باهات

حتی بی من، بعد از این هرجا بری

تنهایی دریا بری

جایِ پامو رو ساحلِ دریا میبینی

دوستِ دارم، عشق بی احساس من

دلبر حساس من

تویی که حوا ترین آدم برام روی زمینی

کلی هنوز حرفِ نگفته، مونده که با تو بگم

کلی هنوز راه نرفته، مونده که با تو برم

تو دلیل این همه دیوونگی هستی برام

تو فقط حالِ خوش این زندگی هستی برام

متن آهنگ بهشت زمین تس
مشاهده

حتی بی من، بعد از این هرجا بری

تنهایی دریا بری

جایِ پامو رو ساحلِ دریا میبینی

دوستِ دارم، عشق بی احساس من

دلبر حساس من

تویی که حوا ترین آدم برام روی زمینی

حتی بی من، بعد از این هرجا بری

تنهایی دریا بری

جایِ پامو رو ساحلِ دریا میبینی

دوستِ دارم، عشق بی احساس من

دلبر حساس من

تویی که حوا ترین آدم برام روی زمینی

متن آهنگ امیر عظیمی به نام عشق بی احساس

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8443