متن آهنگ عصبانی نوید

من سیّدم، جوشی ام

داغ میکنم و خوب میشم

چه فازیه یارو میاد گیر میده

فکر میکنی من أ رو میرم

ببین، خونم در نمیومد کارد میزدن

داد میزنه، داد میزنم

زغال میریزه منم باد میزنم

تورو قرآن تو یکی کلاسِ اخلاق نذار

وسطِ دعوا حلوا خیرات نمیکنن

هی گفت منم شنوفتم

بهش هم هیچی نگفتم

تا اینکه یهو برگشت گفت

تا وقتی این همه مریضی موج مضر هست

چرا تیزی تووی دست چرا ترس؟

چرا توو خیابون میمونی واسه نزاع پس

پسر ما کار داریم کارد کاری اضافس

تا وقتی این همه مریضی موج مضر هست

متن آهنگ میریزیم بیرون اکتاو و امیر دارک
مشاهده

چرا تیزی تووی دست چرا ترس؟

چرا توو خیابون میمونی واسه نزاع پس

پسر ما کار داریم کارد کاری اضافس

از امروز قول میدم

وقتی عصبانی ام حرف نزنم

میرم یه کمی قدم بزنم

آروم میشم بعد حرف میزنم

از امروز قول میدم

وقتی عصبانی ام حرف نزنم

میرم یه کمی قدم بزنم

آروم میشم بعد حرف میزنم

متن آهنگ نوید به نام عصبانی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8202