متن آهنگ غریبه پرداد و ضارب

میگذره زمان بی امان

میگذره زمان بی امان

دشنه میزد زخمِ زبان

ما غریبِ آشنا دیگران

غریبم بینتون ندیدم عینتون تا الان

سختِ هضمِ باورای کهنه

سختِ زندگی بینِ آدمای مرده

سخته هر روزت بشه غروبِ جمعه

ظلمِ وقتی هنرت توو وطنت جرمه

من عارم میاد از این آرمان

چون نمیتونم بگم چشم بله قربان

چی میکنه جوونیمو جبران

انقدر غریبه‌م شدم واسه همه گمنام

غریبه‌م بینتون زندگی کنارتون سخت

شما تبرین مدافع حقوقِ درخت

براتون بلا جای نعمت هر چاهِ نفت

دیدین بعدی و دوست دارین اولی و که رفت

شندیم ازتون

أ تیره تلخِ تحقیر

تا تهمتِ تقدیر و تاروت

متن آهنگ خون دل نوید
مشاهده

حرفام کبریت من انبار باروت، بوم

کسی نیست زیره تابوت

هر چند عاشق نمیترسه از جونش

یقین همون یقینِ اگه بندازی زندونش

اگه دیدی مردی تَر شده چشمونش

غریبه‌ست، آشناها کردن دل‌خونش، مثلِ من

تابلوی خروجِ این شهر بم بگید کجاست

کیِ توو این شهر فکر نکنه که خداست

دتبالِ راهِ راست

ساحره ها را به را راه میرن تووی عابرا

همه هستن توو خوابِ ناز

خلاصه که این شهر میچرخه رو اسکناس

توهین و اختلاس اینا همه اشتباست

دنبالِ منن که واسه همه خمم

خورد نمیکنن تَرَم برای منِ بدبخت اَه

دنبالِ کفن و دفنم میاد و میزنه بعد بلف

متن آهنگ متضاد لابیت و سزاوار
مشاهده

پولارو میشوره بعد تورو

گردن کلف همرو میخره صد یورو آره بدعنق

روسپیا ویلانن توو شهر

دزدا دست به سر

مادر، خطاب به پسر میگه

میگه نره خر باور، نمیکنم

گوشت و استخون شدی لاغر

مثلِ مالِ مواد دودو میده خاور

شهر نابود آره خشک شده ساقه‌ت

نخورد مستا همگی برپا

تووی شهرتونم من دروغ میشنوم هربار

پره از آدمای دو رو

تووی این صحرا

گنهکار دنبالِ یه لقمه نونن کلا فقرا

نمیگنجه این بیچارگی تووی جملات

به اذنِ الله همگی برپا

هویت نداری صادر میشه پ المثنی

به اذنِ الله همگی برپا

همگی برجا

متن آهنگ پرداد و ضارب به نام غریبه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7725