متن آهنگ فازت عجیبه مسیح

نذار سر به سره ، دلِ در به دره

از همه خسته تره ، هی

میکنی دست به سر هی منو

بی تو بد میگذره نرو

چیزی کم نذاشتم حیف

نه نه ، دست به سرم نکن

خسته ترم از تو

من نمیگذرم هی

به تو بی من خوش میگذره

نمیرم از دور و برت

اینجا جایِ منه ، حیف

فازت عجیبه ، آدم غریبه

دوست داشتم من ، ندادم فریبت

تو فازت عجیبه ، آدم غریبه

دوست داشتم من ، ندادم فریبت

منو کشت این فاصله

چجوری کنم ثابت بهت

بیخیال شو تو وا بده

متن آهنگ نگار سالار عقیلی
مشاهده

بگو چی شده باعثش

چرا سرد شد این رابطه

جوابمو بده

نه نه تنها ترم نکن

نمیگذرم از تو

من عاشق ترم هی

به توبی من خوش میگذره

نمیرم از دور و برت

اینجا جایِ منه حیف

فازت عجیبه ، آدم غریبه

دوست داشتم من ندادم فریبت

فازت عجیبه ، آدم غریبه

دوست داشتم من ندادم فریبت

فازت عجیبه ، آدم غریبه

دوست داشتم من ندادم فریبت

فازت عجیبه …

متن آهنگ مسیح به نام فازت عجیبه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8000