متن آهنگ فتحه کسره امیر عرش

اونجا که شاعر بق میکنه

قلمش ذوق ذوق میکنه

شعراشو تپق میکنه

بدخواهش ذوق میکنه

فقط دردو نطق میکنه

هر چی که خوردرو عق میکنه

حتی با اشکش شوق میکنه

اونجاست که باید پاشی

اونجا که جیبمو لخت که میکرد

سیلی صورتمو سرخ نمیکرد

بذار بشکافم واژه‌ی ترسو

اونجا مرغم تخم نمیکرد

قدرت یعنی زنده بمونی

اونجا که هدایت خودکشی کرد

اونجا که تختیش خودخوری کرد

اونجاست که باید پاشی

اونجا که صبرمون سر که میاد

حتی نفسمون در نمیاد

به مشام جز شر نمیاد

بوی سیم و زر نمیاد

از یار خبر نمیاد

کاری ازت بر نمیاد

میگی دیگه بدتر نمیاد

اونجاست که باید پاشی

جنگ بودو قلبم تیر میکشید

موجی که قایقمو زیر میکشید

بذار بشکافن واژه‌ی نبضو

متن آهنگ تو موندی برام ازا Ezza
مشاهده

گشنه هارو یه دلِ سیر میشه دید

تووی آیینه زمین گیر میشه دید

حتی خدا رو تقصیر میشه دید

بدبختیو تقدیر میشه دید

ولی اونجاست که باید پاشی

اگه بشه میدوئیم سمتِ هدف

اگه نشه به طرفش راه میریم

اگه نشه راه بریم سینه خیز میریم

اما واینمیسیم به تباه بریم

اگه خواستی همراهِ من بیا

اگه نخواستی بی پناه میریم

سنگِ زیرینِ آسیابونیم

رو به راه نیستیم رو به راه میریم

اگه بشه میدوئیم سمتِ هدف

اگه نشه به طرفش راه میریم

اگه نشه راه بریم سینه خیز میریم

اما واینمیسیم به تباه بریم

اگه خواستی همراهِ من بیا

اگه نخواستی بی پناه میریم

هر جا بریم بهتر از اینجاست

رو به راه نیستیم رو به راه میریم

من از اتفاق افتاده بودم

متن آهنگ قرمز پوبون
مشاهده

صورت پذیر نیست رخ داده بودم

بخاطره همینم بود با چِشَم

همه سوالاتتو پاسخ داده بودم

لاغر شدم بس چاق کردم قافیه

هر روزو به چُخ داده بودم

تا شاید بشه حسمو بگم شد

من از اتفاق افتاده بودم

اون جا که همتون میکوبین پا

همه راه دارین نمیدین راه

همه من دارین نمیشین ما

همه وادارین که بدین وا

ادبیات فتحه ، کسره

خودش یه قله‌ست نظمِ نثره

خیلیا پیِ فتحشن

اما اکثریت داره کسره شأن

رو همین ضرب میکنم تقسیم

رویامو روزی که بدونِ ترسیم

رویاتو همین الان بکن ترسیم

شنبهِ نمیاد بیخیالِ تقویم

احدی قرار نیست بشه تفهیم

آرزو هات چیه که بکنه تقدیم

پس تا وقتی نشدی برگه ترحیم

اونجاست که باید پاشی

متن آهنگ امیر عرش به نام فتحه کسره

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6914