متن آهنگ فوق العاده The Ways

چراغ قرمزا بابت کنترل

اتوبانها همه پل رو پل

کهنه قطار ها

سریع تر از همیشه

عشق ها مجازی

قلب ها پشتِ شیشه

دنیای لعنتیمون فوق العاده است

اینجا زندگی چه ساده است

سیاست مدارها درگیر آشتی‌ان

دادسراها خالی از شاکی‌ان

جای لنون هم خالیه ببینه

دیگه مرزی نیست

نه جنگ و نه کینه

دنیای لعنتیمون فوق العاده است

اینجا زندگی چه ساده است

از این همه قبضای برق و گاز

از این همه حقوق چندر غاز

از این همه پارادوکس جامعه

از اینهمه نزدیکی فاجعه

از گرمای دستِ سرده تو ، جا موندم

متن آهنگ عبور کن بهرام و اشکان موسوی
مشاهده

دنیای لعنتیمون فوق العاده است

اینجا زندگی چه ساده است

متن آهنگ The Ways به نام فوق العاده

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6791