متن آهنگ قتل عام جیدال

مث اینکه کم رسیده بهت بگو بازم بیاره

فقط قاطی داره کوکایین خاورمیانه

چاقالا روش میگیرن فاز بنلادن

میخوان همه رو بکُشن آدم شاخ درمیاره

حرص نخور بابا چاقال نشو احساسی

فکر نمیکنی فقط میخوای بندازی

عرفی خدافظی کرده بود آلبوم دادم

تو اون موقع بودی * مالِ زد بازی

اینجام چون هست جام با من و

برا رسیدن بهش باج ندادم و

کوری تخسه که رو قرص * میخونه

برو اگه میخوای در گوشت صاف نزارم و

دنبال داستان با ما باز میگردی

از بچگی با آهنگام پارتی کردی

تو آخرش دوست داری من بشی ولی

متن آهنگ تویی دوا از هوروش بند
مشاهده

ما این فازای شما رو عادی کردیم

صدا من پخش شد توو چها قاره *

*خور هم دارم تووی چهار قاره *

ولی بینِ همشون تو چاقال ترینی

تهش باید بذاری از قاف مایه *

کوری و حقیقتو حیف نمیبینی

راست بگی هم چاقال ایدز نمیگیری

پیشنهاد از شما بود بخونیم با هم

اگه نخوندیم بود سر جی جی *

متن آهنگ جیدال به نام قتل عام

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7583