متن آهنگ قدیما عمیر

[ورس یک]

قدیما اینجوری نبود

همه تو صف بودن، ولی نه واسه ماسک

ولی نه واسه وام

کسی فکر نمی‌کرد ک هر اتفاقی بیفته

پشتش کلی کاسه قایمه زیره نیم کاسه ها

قدیما، معروفیت تو شبکه سه بود

الان اینستا باب شده، راستی شبکه سه کو؟

قدیما حواس جمع بود لب نزنه به دود

الان نمیتونه بچه تا پیر گل نزنه بکوب

قدیما کم بود، و کلی کمبود ولی واقعی بودیم

هرکی جایی رسید نمیگرفت فازه بیخودی

پیچیده نبودیم، اگه بودیم ساده میشدیم

و رک میگفتیم با کی حال نمیکنیم

الان همه دوروعن دو رو

دروغن دروغاشون فرو رفته خوب تو وجودمون

تف به تقسیم ، تف به تفریق

آها بذار بپوشمت مثل لباس مهمونی – ابی
مشاهده

تف به هرچی ک هستیم، هرچی شدیم

قدیم مگه چش بود؟

بچه بودیم، نفهم بودیم ، آرزو کردیم بزرگ شیم

به بخش به بزرگیت، برمون گردون عقب

کلی کلاه سرمون رفت و اصن تکونی نخوردیم

سواله واسم تا الان چجوری نمردیم؟

قدیما، ذوق بود، شوق بود

خوشی نمینداخت کنتور قفل رو

سریال و فیلم ، اونام فیلتر ‌شدن

امسالو هیچی به هیچی دیگه

فا* به این اوضاع

[ورس دو]

قدیما یلدا یلدا بود واقن و عید عید

همه تو فکره قسط، چک و مثلش نبودن

حواسشون بود زندگی حیفش نکنن

چیزیو باور نکنن تا حسش نکنن

خواننده های تخمی روی استیج نبودن

متن آهنگ معدن از عارف
مشاهده

خیره همه جا اسمش نبود

دست مشت شدت نبود از حرصت کبود

این همه لفظ بد تو ورست نبود

قدیما گرگا تو قصه بودن

الان آدما گرگن نصفشون

بی ارزشن ارزشا عین پول

محون تو دیده هم عین دود

قدیما، مث الان ک قرو قاطیه نبود

نبود کبود تن زیره زور

نبودیم تو سرپایینی با شیبه تند

چی به روزمون اومد ک تیره شد تاریکی‌ها

چیره شد به زندگیمون ها؟

قدیما رسم بود، ی فرق بین سبز و تو زرد بود

الان همه هرجوری هست خوب میمالن دره همدیگه

لاشی بازی رسم میشه

رابطه ها شرطیه و ، شعور و فهم سطحیه

متن آهنگ عمیر به نام قدیما

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7140