متن آهنگ لطف رضا بهرام

ببین عاشق شدم ای رهگذر

مرا هر جا که شد با خود بِبَر

باورم کن

تا تو از راه رسی شاعران شعر سرایند

قومِ مردانِ مبارز به این شهر بیایند

تا تو از راه رسی پنجره ها باز بماند

مرد و زن بر سرِ هر کوچه آواز بخواند

خالی از لطف نباشد

گذری کنی از این کوچه ی بن بست

خالی از لطف نباشد

بر دلِ غم زده ی ما بکِشی دست

من توقع ندارم هم نشینم شوی ای حضرت دریا

خالی از لطف نباشد

بزنی موج بر این ساحلِ تنها

زیبایِ من تنها تویی صبر و قرارِ من

متن آهنگ دل نکن بهنام بانی
مشاهده

همه دار و ندارِ من

نخواهی بگذری از این دلِ آزرده ی من

بی تو که لبخندی دگر با من نمیماند

همه دنیا که میداند ، تویی حالِ خوش

این باورِ پژمرده ی من ، پژمرده ی من

پژمرده ی من

ماهِ شب گرد کجا ، صورتِ ماهِ تو کجا

شبِ بی نور کجا ، زلفِ سیاه تو کجا

دلِ مغرورِ مرا ببین رساندی به کجا

که شدم حرفِ زبانِ همه عالم به خدا

زیبایِ من تنها تویی صبر و قرارِ من

همه دار و ندارِ من

نخواهی بگذری از این دلِ آزرده ی من

بی تو که لبخندی دگر با من نمیماند

متن آهنگ یکم خیلی زود دیر شد وانتونز
مشاهده

همه دنیا که میداند ، تویی حالِ خوش

این باورِ پژمرده ی من ، پژمرده ی من

پژمرده ی من

خالی از لطف نباشد

گذری کنی از این کوچه ی بن بست

خالی از لطف نباشد

بر دلِ غم زده ی ما بکِشی دست

من توقع ندارم هم نشینم شوی ای حضرت دریا

خالی از لطف نباشد

بزنی موج بر این ساحلِ تنها

متن آهنگ رضا بهرام به نام لطف

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6725