متن آهنگ مالیخولیا بن

[ورس یک]

نه جایگاهت نه اسمت نه طرزِ فکرت

نه این روی روشنت نه اون روی دنج و بکرت

نه رپ نه شهرت ، نه حرفای قلمبه‌ ات

نه نفرتت که قایمِ پشتِ لبخنده گنده‌ ات

نه مالیخولی بازیات ، نه ایسمات نه سورئالیات

به جذابیت صفر رسیدی واسه من

انقدر مته‌ ی نگاهتو روی من نچرخون

با همه پُر و خالیات

نفوذت محاله مته میسوزونی

با روحت به دیوارِ جسمت کله میکوبونی

کشف نمیشم با مکانزیمِ آموخته هات

یه لطف کن ، بشین یه تابوت بساز

واسه اون که از من نقش بسته توو کله ات

توو دلت که نیستم و نبودم از اول

تو راهتو برو من توو این تاریکی حبسم

یه روز توو مرکزِ همین هزارتو میرقصم

[کورس]

نه گوشِ شنونده نه چشمِ بیننده میخوام

نه پایین میرم نه اوجِ فریبنده میخوام

نه توو گذشته گیرم ، نه آینده میخوام

نه برچسبِ برازنده‌ یه خواننده میخوام

نه گوشِ شنونده نه چشمِ بیننده میخوام

متن آهنگ رادیو از رضا یزدانی
مشاهده

نه پایین میرم نه اوجِ فریبنده

نه توو گذشته گیر ،نه گیرِ آینده میخوام

نه برچسبِ برازنده‌ یه خواننده

[ورس دو]

من رو بازی ت*می شماها نمیشا*م

دیگه رو هیچ زمینی دونه نمیپاشم

گنجیشک نمیگیرم عقاب بدم بیرون

هنوز زخمیِ نوکای تیزِ کلاغاشم

چقدر کوچیکین که تُپق زدنت فلونی

میشه سوژه‌ یِ یه ماهِ فضاهای مجازیتون

با گوشیای هوشمند چه احمقایی ساختن

دور از دنیایِ واقعی جنگای اساسیتون

مصرف کننده های زیرِ میکروسکوبِ سیستم

آخرین بار کِی خاک و بارونو بو کشیدین؟

باکتریای لازمه یِ جامعه‌ یِ مدرن

کدومتون واسه فرارتون نقشه میکشیدید

همیشه که نباید خوش بیاد به گوشتون

یه وقتایی سیلی لازمه واسه‌ یه موشِ کور

حکایت ری*ن فیل و نوازش گربه است

ارزش های تخ*یتون با پیچیدگی بپوششون

[کورس]

نه گوشِ شنونده نه چشمِ بیننده میخوام

نه پایین میرم نه اوجِ فریبنده میخوام

نه توو گذشته گیرم ، نه آینده میخوام

نه برچسبِ برازنده‌ یه خواننده میخوام

متن آهنگ علی از روزبه نعمت اللهی
مشاهده

نه گوشِ شنونده نه چشمِ بیننده میخوام

نه پایین میرم نه اوجِ فریبنده

نه توو گذشته گیر ،نه گیرِ آینده میخوام

نه برچسبِ برازنده‌ یه خواننده

[ورس سه]

من به دریایی که تو تووش کوسه ای میگم کوزه

آتیشی که تو تووشی رو پوستِ من نمیسوزه

غرّش؟ هه ، توو گوشِ من نمیشه زوزه

فردات گذشته یِ منه ، دیروزه

تو چی دیدی من جسدِ عزیز دیدم

زنِ مریض غمِ عریض سگِ حریص دیدم

با چشمایی که بی دلیل خیس میشن

از نوازشایی که نرمی آزارشون میده

رو تنه‌ یِ چوبی دستا سنباده ی تیز میشن

تو کلُ دیدی ، من ریز به ریز دیدم

چیدم از زبونِ خودشون شنیدم

کشیده هایی که جونمو میکِشیدن

تو چی دیدی من پرنسس کنیز

که چشیدنِ تلخیِ قهوه‌ یِ غلیظِ

بابا رو هم میزد با شوگر ددیِ هیز دیدم

ببخشید یه وقتایی ریز میشم ولی

نه گوشِ شنونده میخوام نه چشمِ بیننده میخوام

متن آهنگ بن به نام مالیخولیا

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7279