متن آهنگ مختصر آریو

روبروی من پر از آگاهیه مبهمه که قاراشمیشه مضطربه

کل پزش معطوفه به نمودار مثبتش که

اگه ذاتش بیاد دستت میگی چرته کلا بالفطر

کلش میشه منعکس به تئوری منفعلش

موقعشه که با دید باز پلن بچینی

باید یاد بگیری بمیری به شرط هیچی

به سمت کی میری کی به سمتت میاد

عکس العمل چیه بگی منطق میخوام

حتی به زبون اوردنش سخته برا من

که واسه واکنش عملا جنبه ندارم

اما راهی نیست جز واکنش قبل از کنش

وقتی طرفت عادتشه رنگ عوض کنه

من ذهنم دمخوره با بعد از خودش

پس میفهمه دورش مطلقا” جنگل طوره

متن آهنگ مجنون از هوروش باند
مشاهده

پایان کالبدم آغاز محکمه اس

درست معرفی کن مقصد و بش

شرمم میاد از چرندیات چون

واسه آزادی منطق سند میخوان پ

انتظاری نیست حرف بگنجه وقتی که

ارباب رعیت پلشت میزاد من

برام مهم نیست که چی ازم میسازن

اگه مشتم واسه دیوار جلوم ترک میخوام پ

سازنده و منطقی جلو میرم پلنمه

د‌ونه دونه سرعت گیرا ازم میبازن من

خیلی وقته دردم رسیده به سر

به خودم میگم به خودت کشیده بزن شاید

پریدی از این کابوس منتهی به هیچ

شاید مسیرت عوض شد از مبتنی به پیچ

شاید کلنجارت با خودت به نتیجه برسه

شاید همه ی این کابوسا یه نوع طلسمه

متن آهنگ سیسیلی جیدال
مشاهده

شاید آره ، شاید نه

باید سمج بود باید رفت تا هدف

متن آهنگ آریو به نام مختصر

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8373