متن آهنگ مرد شهاب مظفری

کوهی ام که شکسته غرورم

ماهیِ زخمی تووی تورم

نقطه ضعفم گُلم بود شکستن

مُرده هایی که مُرده پرستن

زخمیِ قلبم و نیمه جونم

غرق خونِ پَر و آشیونه ام

زیر پاهام خالیه روبروم هیچ

من کجا دیگه باید بمونم

حال من بدتر از بدتر از بدتر از بد

ابرِ توو چشمای آسمونم

هم خون ، هم درد

خیلی خسته است تنِ این مرد

فکر دردات

اشکاممو تو بارون حل کرد

نرو برگرد

تنها تنها ، بغضاتو رو شونت بردی

من میبندم زخمی که از دنیا خوردی

هر روز مُردی

بغل کردمت اشکات منو داغون کرد

متن آهنگ قفس از پدرام آزاد
مشاهده

چشات خون به دلِ شُر شُر بارون کرد

ببین دنیایِ بی عاطفه ی نامرد

چه کاری با دل تنگِ دو تامون کرد

تنها تنها ، بغضاتو رو شونت بردی

من میبندم زخمی که از دنیا خوردی

هر روز مُردی

کوهی ام که شکسته غرورم

ماهیِ زخمی تووی تورم

نقطه ضعفم گُلم بود شکستن

مُرده هایی که مُرده پرستن

زخمیِ قلبم و نیمه جونم

غرق خونِ پَر و آشیونه ام

زیر پاهام خالیه روبروم هیچ

من کجا دیگه باید بمونم

متن آهنگ شهاب مظفری به نام مرد

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6932