متن آهنگ مرور کابوس و دیگرد

[ورس یک – کابوس]

سر تکیه به پشت

نگاهم به آسمون دلم خوش

گذشته ها رو مرور میکنم

سیگار پشت ب پشت پشت پشت

هر چقدر بد هر چقدر سخت گذشت

کردم رشد

کفشای پاره پوره رو از پا دراوردم کردم نو

صد دفعه هم برگردم عقب

هنوز همون کارا رو میکنم رک

هر راهی میرم اول مطمئن میشم

حتما پشت سرم خراب شه پل

این دو روز عمر پشیمونی نداره

بذار هر چی میخان بزنن حرف مفت

یه چی شنیدن ، نشستن همه لبِ گود

چی میفهمن از دردت و

از فکرای کله ات تا کله صبح

سر دردای شب بسته بسته قرص

هر دفعه داستان بیخ پیدا کرده

علی مونده و حوض

ولی باید از دل نفرتو پاک کرد

باید چشما رو شست

همونی ک سهراب گفت

آسمون ماله منه میرم بالا تا اوج

من وجودم پُر از بال و پَره عاشق رقص

وسطِ شعله با شراره

پاشو بگیر سازو دستت بزن هرچی بلدی

هر چی فک میکنی تا حالا نزدی

بزن عوضی به خودم قول دادم ک نشم عصبی

بعد از این به هر دری زدیم بسته بوده

هنوزخیلی از درا رو نزدیم

هنو  خیلی راه ها هست ک نرفتیم

اهلی بشو نیستم بهت نشون میدم با کی طرفی

متن آهنگ از بهشت چه خبر از رضا پیشرو
مشاهده

خسته نکن خودتو ماها پیروزیم

حتی اگه نَبریم

حالا هی بازی رو کش بدش

همه چیو میسازم خشت ب خشت

نمیترسم ازت نمیمیره هرگز

اونی که دلش زنده شده به عشق

دیوانه روحِ منی جسم فقط یه بیتشه

[کورس – دیگرد]

خورشید امروز گرفته بود ، خمیازه کشید کل روز

خورشید امروز خورشید امروز خورشید امروز

به فردا فکر میکرد و رو ابروهاش برف

نشسته بود خورشید امروز خورشید امروز خورشید امروز

به ماه گفتش شیفتِ شب بمون

خورشید ب جغد گفت یه شب دیگه هم بخون

به ابر گفت نقابِ من بمون

خودشو وا داد ، تکیه زد ب پشتِ کوه

[ورس دو – کابوس]

دیگه ، فقط دارم خودمو باورا

عادت دارم حل کنم همه چیو تک و تنها

انقد تیغ شدم همه رو بریدم

خالی کردم دورمو آخر راحت ترم حتی

اگه بشه بدترم فردا باشم دور از وطنم حتی

به شماره بیفته نفسم از پا درام هم تا ابد

یادم نمیره قسمم ، غیر خودم واسه هیچ احدی

هیچوقت نمیچرخه قلمم ، هدفم از سرم نمیره

همه این چرکا رو زمان میشوره میبره

آدمای جدید میان و میرن هی

آخرم من میمونم و من مثل همیشه بی خاب و بی کَله

زمستون هم میگذره ، میمونه سیاهی رو تنِ ذغال

متن آهنگ هوای پاییز از مهدی احمدوند
مشاهده

معلوم میشه کی کجاست

چی شده نتیجه اون همه شعاری خداها دروغی

شکننده ام من سر خم بکن نیستم

حتی اگه همه چی هم بدم از دست

حاضر نیستم یه قدمم برم عقب

این دو روزِ عمر ، نداره پشیمونی

مسیر یه طرفست باید یه روزی از قفس بپرم

حتی اگه صد دفعه هم برگردم از اول

واسه نفعم هم نمیشه رنگم عوض

حتی اگه یه نفرم ، بذار بدونن حداقل یه نفر هست

[کورس – دیگرد]

خورشید امروز گرفته بود ، خمیازه کشید کل روز

خورشید امروز خورشید امروز خورشید امروز

به فردا فکر میکرد و رو ابروهاش برف

نشسته بود خورشید امروز خورشید امروز خورشید امروز

به ماه گفتش شیفتِ شب بمون

خورشید ب جغد گفت یه شب دیگه هم بخون

به ابر گفت نقابِ من بمون

خودشو وا داد ، تکیه زد ب پشتِ کوه

خورشید امروز گرفته بود ، خمیازه کشید کل روز

خورشید امروز خورشید امروز خورشید امروز

به فردا فکر میکرد و رو ابروهاش برف

نشسته بود خورشید امروز خورشید امروز خورشید امروز

به ماه گفتش شیفتِ شب بمون

خورشید ب جغد گفت یه شب دیگه هم بخون

به ابر گفت نقابِ من بمون

خودشو وا داد ، تکیه زد ب پشتِ کوه

متن آهنگ کابوس و دیگرد به نام مرور

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7558