متن آهنگ مرگ سانبوی

[ورس یک]

نمیتونی کنی قدما رو لمسش

غروری که له شده برابر هر چشم

انگشتتو بکش به سمتم به بچه‌ ات بگو

اینه عاقبت لغزش ، عاقبتِ قلم و ورق و تحصیل

عاقبت منه لذت و پرهیز

عاقبت استرس کنکور و میلیون ها هزینه‌ ی کتابِ درسی

زبان فارسی و نقل قصه ها

شیمی و بحثای حل و انحلال

اقتصاد و ضربِ اسکناس

ارتباط و فقر و اختلاس

جغرافیا نقدِ اجتماع

تاریخ منو شک به قصه هاش

هندسه و جبر و احتمال

مثلثات جذر و اتحاد

منم حاصلِ عدلِ اجتماع

اشتباهِ پشتِ اشتباه

له شده لا جنگ و اضطراب

میوه‌ی خشکِ درختِ انزوا

سره منم بوده پُر و پُره از این خوابا

که دغدغده نباشه یه درآمد بالا

یالا حالا بگو چی دارم أ داره دنیا

یه لباس و جارو یه کمر خم و دُلا

کی میدونست دنیا میذاره سرمو کلاه

سرِ منم بوده روزی پُره پره رویا

یه خونه‌ی لاکچری جکوزی و سونا

یه دو در کوپه پُر هنسی و دلار

متن آهنگ فاکتور از متیشکا
مشاهده

همه چی بدجوری پیچ خورد

چی فکر میکردم و چی شد

نبود اهدافا تووی کلم

چیزی جز رویا بافی حرفای بیخود

[کورس]

بریدم دیگه از همه

مرگ، آخرین خواسته‌ ی منِ

مرگ، بیاد و قالو بکَنه

مرگ، خلاصم کنه ببره

مرگ، بریدم دیگه از همه

مرگ، آخرین خواسته‌ی منِ

مرگ، بیاد تا قالو بکنه

مرگ، خلاصم کنه ببره

[ورس دو]

بگو دنیا برام چی داره

خیابون جدول و در دیواره

زُل بزن به سر تاپام

که این مثالِ بارزِ بد بیاره

تو که لم دادی کناره شومینه

کلِ فصلای سردتو گرمی آره

خدمه میکنه تر و خشکت و

نمیدونی ددی کجا پولو در میاره

زُل میزنه به پنجره پاییزه

شاعرانه داره برگ میباره

تو که نمیدونی لرزشِ تنِ درخت

تنِ رفتگرو به درد میاره

نمیدونی نه ، نمیدونی نه

هر مردم طاقت و صبری داره

نمیدونی نه ، نمیدونی نه

وقتی که زیره باره غم رد میداده

بالا اومده تا خرخره بدهی

متن آهنگ از معبد تا کعبه کامران
مشاهده

که دلتو میکنه غم و استرسشو پیر

تسویه نشه تا آخره برج

باس بری مردونگیتو کرکره بکشی

به تو میگن که نکنی روزی گلگی

غرورتو بشکنی داری دلِ شیر

داری میشنوی تو صدای مردی که

بغضِش زیره باره ناحق ترکید

چهار ماهه استحقاقمو ندادن

لبریز شده تابم و قرارم

خدا نده دیگه بیشتز از این

قلبِ سخت و سوخته‌ ی داغمو حرارت

دیگه حتی حوصله‌ ی سایمو ندارم

میدن حتی حرکتِ ساعتا عذابم

خدا نمیبینم عدالتی اصلاً

نمیبنیم حقمو با همه برابر

[کورس]

بریدم دیگه از همه

مرگ، آخرین خواسته‌ ی منِ

مرگ، بیاد و قالو بکَنه

مرگ، خلاصم کنه ببره

مرگ، بریدم دیگه از همه

مرگ، آخرین خواسته‌ی منِ

مرگ، بیاد تا قالو بکنه

مرگ، خلاصم کنه ببره

بریدم دیگه از همه

مرگ، آخرین خواسته‌ ی منِ

مرگ، بیاد و قالو بکَنه

مرگ، خلاصم کنه ببره

مرگ، بریدم دیگه از همه

مرگ، آخرین خواسته‌ی منِ

مرگ، بیاد تا قالو بکنه

مرگ، خلاصم کنه ببره

متن آهنگ سانبوی به نام مرگ

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7895