[کروس]

خود خوده شیخم

من شیخم خود خوده شیخم

مایه میاد قد شیخ های شارجه

بده بره بالا پیک و یه پارچِ

من شیخم خود خوده شیخم

من شیخم خود خوده شیخم

من شیخم خود خوده شیخم

مایه میاد قد شیخ های شارجه

[ورس یک]

من شیخم خود خوده شیخم

اینا فیکن رو کیکن و هیزن

من رو کیسمه یه پوس* که فیسن

اَ ضیغمی (نیوشا ضیغمی) بهتره ولی نی به بیض*

خوده شیخ یکم لش تر لباسم

شانس زده انگار هرشب وگاسم

مثبتم ولی قطعاً پلاسن

یه دسته صدی همش هست دست راستم

حتی اگه توو ابوظبی باشم

گُل گیر میاد هنوزم داشم

متن آهنگ ترس سجادی
مشاهده

یجور میزنم فو انگار خو سمپاشم

شیخم کیا میخوان عروسم باشن

[کروس]

من شیخم من شیخم من شیخم

خوده خوده شیخم

من شیخم من شیخم

خوده خوده شیخم

[ورس دو]

من شیخم خود خوده شیخم

من شیخم خود خوده شیخم

تهران چند وقته کویت شده جداً

میخوام وصل کنم دوبیو به شمشک

که کُل کُره چت شن ، اوکی اوکی ایول

برنامه پوکر واین آه

کوک هی میشه با جوکر لاین

مُدل دوتا تا هتل باهام

میخوان لیسم بزنن انگار نونتلام

انقد اوکی رایما شدن دوستارا زیاد

بکش کوش ناواریا ببین روش باواریا

عرفی صدو شصت تا صدرا نور بالا میاد

متن آهنگ جادو حامد اسلش
مشاهده

شدن دوستارا زیاد

شدن دوستارا زیاد

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6599