%D9%85%D8%AA%D9%86 %D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF %D9%85%D9%86 %D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87 %D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA %D8%A7%D8%B2 Acrovaya - متن آهنگ من پنجره ساعت از Acrovaya

متن آهنگ من پنجره ساعت از Acrovaya

جمله هام یخ بسته تو سرم برف میاد

خسته ام از دیدن کی دوتا چشم میخواد

چوب حراج زدم به تن این خونه

میبرن دنیا باز صدات میمونه

مثل یه بادبادک من راهمو گم کردم

نه میتونم ردشم نه میشه برگردم

از آخرین آغوش تا اولین حسرت

غمگین ترین قابه

من پنجره ساعت

من پنجره ساعت

دیروز همینجا بود ما قهوه نوشیدیم

همدیگرو جای بارونی پوشیدیم

دیروزمون پر بود از خنده و بوسه

چی شد که امروزم مثل ی کابوسه

از آخرین آغوش تا اولین حسرت

غمگین ترین قابه

من پنجره ساعت

من پنجره ساعت

متن آهنگ هر کی یه جوره داستانش شایع و علی بی
مشاهده

من پنجره ساعت

من پنجره ساعت

مثل یه بادبادک من راهمو گم کردم

نه میتونم ردشم نه میشه برگردم

از آخرین آغوش تا اولین حسرت

غمگین ترین قابه

من پنجره ساعت

من پنجره ساعت

من پنجره ساعت

…iranLyrical…
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6593