متن آهنگ موی زرد جیدال

مرسی مرسی مرسی ، یو

صدا من نیس اینا صدا ملته

بحثِ اصالته بحث قدمته

یه آفتابه دزدی این کلِ قصته

من عزرائیلتم امشب شبِ رحلته

بیا تکون بده * گنگتو

تورو * یا که موی زردتو

چاقال راه داری تا من

اینو میبینی حتی روی نقشه تو

صدا میکننت کوری چاقال

نمیبینی زیر مایی پس کوری چاقال

ببین دارم حتی من اسمتو *

بی رحم تر از سربازِ سوری چاقال

من تو پنج تا اولم اینو آمار میگه

تو توو ده تا هم نیستی اینم آمار میگه

بعد علیش بالا خاهتون کامی راسکال میشه

جیدال سانوار میگه

متن آهنگ نفس ناصر زینعلی
مشاهده

* منم نیستن این توله گرگا

جاشون روی تخ*

رپ فارسی منو برد دورِ دنیا

* نگو جوجه بزغاله

* منم نیستن این توله گرگا

جاشون روی تخ*

رپ فارسی منو برد دورِ دنیا

* نگو جوجه بزغاله

متن آهنگ جیدال به نام موی زرد

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7581