متن آهنگ نداره عیب 4 Ezza

[کروس]

نپرس چرا زدش غیبم

بهتره تو هم بزنی قیدمو

بی بی بسه نزنگ هی زنگ

وقتی اسمت میاد میگیره من گریه ام

نپرس چرا زدش غیبم

بهتره تو هم بزنی قیدمو

بی بی بسه نزنگ هی زنگ

وقتی اسمت میاد میگیره من گریه ام

[ورس یک]

مگه میشه آدم انقد خوب

تموم شدش چقد زود

کاش همه چی خب بهتر بود

کاش نمیشدیم انقد دور

پیدا نمیکنی دیگه عینم

قبولش کن انقد نگو هی نه

دیگه نمیکشه بهت میلم

هر چی میخوای بگو نداره خب عیب هم

[کروس]

نپرس چرا زدش غیبم

بهتره تو هم بزنی قیدمو

متن آهنگ هرکی به ما رسید از امیر تتلو
مشاهده

بی بی بسه نزنگ هی زنگ

وقتی اسمت میاد میگیره من گریه ام

نپرس چرا زدش غیبم

بهتره تو هم بزنی قیدمو

بی بی بسه نزنگ هی زنگ

وقتی اسمت میاد میگیره من گریه ام

[ورس دو]

میشه یکی بگه بهش

خیس نباشه دیگه ، چشمش

نمیارم دیگه اسمش

بهش بگین شدم من اکسش

میشه یکی بگه بهش

خیس نباشه دیگه ، چشمش

نمیارم دیگه اسمش

بهش بگین شدم من اکسش

بهش بگین آره من رفتم

بهش بگین آره من خسته ام

بهش بگین رفتم من از قصد

بهش بگین رفتم من از دست

بهش بگین آره من رفتم

بهش بگین آره من خسته ام

متن آهنگ گنگستر M_I و M_G
مشاهده

بهش بگین رفتم من از قصد

بهش بگین رفتم من از دست

متن آهنگ Ezza به نام نداره عیب 4

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6694