متن آهنگ نگار رضا بهرام

رُخِ مستش به خدا

دلارو داغون میکنه

نگاش چیکارا میکنه

یه قشون پشت سرش جنگ میکنه

جونِ دِلُم نگاش چی کارا میکنه

نگار دردت نبینم

نگار و مه جبینم

نگار جونِ دِلُم محرم بشی دستت بگیرم

نگار دردت نبینم

نگار و مه جبینم

نگار جونِ دِلُم محرم بشی دستت بگیرم

این یار دل نداره

همش سر به سرُم میذاره

با اون ناز و اداهاش

صدایِ پاهاش چی بر سرم میاره

دلتنگ یارم

ولی یار نمیاد سراغم

هر شب به یادشم و یار نمیاد سراغم

با تابِ مژگونش دل شده حیرونش

منو میکشه دلبر

میرم به دیدارش با ناز اطوارش دلو میکنه پرپر

متن آهنگ برگرد امیرحسین افتخاری
مشاهده

نگار دردت نبینم

نگار و مه جبینم

نگار جونِ دِلُم محرم بشی دستت بگیرم

نگار دردت نبینم

نگار و مه جبینم

نگار جونِ دِلُم محرم بشی دستت بگیرم

این یار دل نداره

همش سر به سرم میذاره

با اون ناز و اداهاش

صدای پاهاش چی بر سرم میاره

دلتنگ یارم

ولی یار نمیاد سراغم

هر شب به یادشمو یار نمیاد سراغم

متن آهنگ رضا بهرام به نام نگار

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7715