متن آهنگ همه یه نمه قاطی دارن علیرضا سرپاس

هر لفظی یع داستان داره ، دروغ تپل باور پذیر

تقی به توقی خورد تز نده ، خدا رو فقط داور بگیر

شهر پر از مغز ردیه ، همه یه نمه قاطی دارن

توهم داری فکر خودکشی ، جواب یه حرف آره یا نه

قدم ور سطح شهر بو بکش گرگ بچین

اگه ادم دور دیدی و بر خودت تک تکشونو نون ببین

طعمه بگیرو لقمه کن صب ظهر شب سه وعده

خون تو شیشه با لبخند خدا خوابیده یا دستش بنده

میشنوی میفهمی میگیری چی میگم

حقوق بشر حق پدرم ، گرم شدن کره ی زمین

یا خسته شدن پاهای مادرم

ندارم دیگه من تمرکز ، کام میگیرم از بهمن کوچیک

ای زندگی تو روت تف ، خنده ها شده وصل به جیب

متن آهنگ بی حسم کیان پور تراب
مشاهده

جیب خالی فاز عالی ، زنده ایم بی خ*یه مالی

قلم به دست ولی سربالا ، سیس میگیرم مافیایی

آب سر ما گذشته ، ما یه ماهی بودیم که زبون داشت

سرش سبز دمش گرم ، بازندها رو قبول داشت

تیرای من نمیخوره به هدف ، پاهای منم نمیره به عقب

زندگی تراژدیه همش ، بگو به درک بگو به درک

همه یه نمه قاطی دارن ، دلا سیاه خود حاجی فیروز

ساعت و زمان میگذره ، اینا هنو گمن توی فاز دیروز

آسمون این روزا دودی شده ، من و تو که والا سهله داش

ما دیگه کاری به برد نداریم ، ولی مراقب جیبت باش

خسته داش از این غربت ، یه صدای فالش ممتد

متن آهنگ دیدگاه حصین و اپیکور
مشاهده

بزا دورو بر هی باد بیاد ، ولی بچسپ خودتو محکم

نه مرگو میخام نه زنذگی بزا ورق بخور شب و روزا

صورتم بی حسه تخ** نیس یه گرافیتی شدم رو دیوارا

موش فاضلاب پایتختم همه گربه های شهرم

وقتی فقط زایش بلدم چی بوده با اینا فرقم

من یه رو میمیرم لای همین بیتا خاکم کنین

منم مثه همه قاطی دارم ولی مهربون باشیدو پاکم کنید

تلخه ؛ ته قصه ها

زنده ایم ، این حس ماس

حرف های تلخ بنده میانگین این اجتماس

میگه فحش میده مگه جبوره

ولی ادب اینجا مفقوده

حرف اولو هم آخر میزنم

همه یه نمه قاطی دارن

مشهوده

متن آهنگ علیرضا سرپاس به نام همه یه نمه قاطی دارن

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7744