%D9%85%D8%AA%D9%86 %D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF %D9%87%D9%88%DA%A9 %D8%A7%D8%B2 %D8%B1%D8%B6%D8%A7 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88 - متن آهنگ هوک از رضا پیشرو

متن آهنگ هوک از رضا پیشرو

گوشاتونو تیز کنید

من که اینجا واسادم قده یه حبس ابدی تو رپم

پس صبر کنید

میزنم هـــــــــــــــوک میپاچه از لبت خون

اگه نکشتمت چـــــون بار اولت بود

هـــــــــــــــوک به سیمان زدم و پودر شد

باید واس قمار با ما باشی در به در پــــــــــول

هـــــــــــــــوک میپاچه از لبت خون

اگه نکشتمت چـــــون ، بار اولت بود

آه یه لیوان زدم و تــــــوپ

واس قمار با ما باید باشی در به در پول

همه بهم میگن نقاب بزار

اون موقعست که تراولات تموم نمیشن تهران وگاس میشه

نمیدونن همینطور هم هست انگار هولندم

صداتو نشنوم نمیبنم که یه درصدم جلوم صدات بشه بلندتر

اگه بلند شم ، پایین تنت میشه پر از کف نشین دورم جمع

عکس عکس حرف تگ هشتگ رپ جنگ

میمونم تهش من همه میدونن برقم

نمیری بیرون أ مغزم به پشمم

متن آهنگ Family Man از رضا پیشرو
مشاهده

دیوونت کردم

اونا که دستامو گرفتن خوب میدونن گرمم

حتی طرفدارای دو آتیشتون توو دیروزم غرق ــَن

از عمو فیروز میخونن ، اتفاقا

خیلی شبیه عمو فیروز هم هستن

اینا سیمایین که به فیوزم وصلن و

خیـــلی وقته من میدونم قطع ـَن

میزنم هـــــــــــــــوک میپاچه از لبت خون

اگه نکشتمت چـــــون بار اولت بود

هـــــــــــــــوک به سیمان زدم و پودر شد

باید واس قمار با ما باشی در به در پــــــــــول

هـــــــــــــــوک میپاچه از لبت خون

اگه نکشتمت چـــــون ، بار اولت بود

آه یه لیوان زدم و تـــــوپ

واس قمار با ما باید باشی در به در پول

انقد دورم شلوغه انگار تو شب کریسمسم

همه شدن محو تریپ بگم

همه دریفت زنن ، منم دریبل زنم

میریم فَشَم ، رو نیمکتم میشینم

درینک فقط وقتی میریم محل چیلیم

فقط میزنن و با یه پیرهن چار خونه ی لَش

متن آهنگ کجا برم از محمدرضا گلزار و سینا سرلک
مشاهده

دستمال سرو میبندن توو دست

بعدش بیریک دَنس

از شرق تیم میشیم میریم غرب

غرب میریم شرق

درس میدیم رپ

به همدیگه کَپ میدیم قرض

Made In Rap ا خالکوبی رو دستمون

مث سه ایکسم رئیسم

به گولاخاتون بگید بایستن

مافیای ما نمیشه پلمپ به هیچ وجه

منم هیچوقت نمیزنم بُلُف به هیچکس

همیشه به من بگو رَپ گاد

دست صاحب بَدو میگیره سگ گاز

جَک دالتون هر چی داری ازماست

پرشین کَت باس بره کت واک

میزنم هـــــــــــــــوک میپاچه از لبت خون

اگه نکشتمت چـــــون بار اولت بود

هـــــــــــــــوک به سیمان زدم و پودر شد

باید واس قمار با ما باشی در به در پــــــــــول

هـــــــــــــــوک میپاچه از لبت خون

اگه نکشتمت چـــــون ، بار اولت بود

آه یه لیوان زدم و تــــــــوپ

واس قمار با ما باید باشی در به در پول

…iranLyrical…

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=5638