متن آهنگ هیچ بن

خبر از آینده میدادن ، دستایی که مینوشتن هیچ

خاکستری هجوم آورد ، با شعارِ یک رنگی

زنده ها توو شهر بودن اما ، زندگی ادامه نداشت

نخ و سوزنِ هیچ خیاطی ، به این پارگی افاقه نداشت

زیرِ سایه ی شومِ هیولا ها ، زیرِ دندونِ شوم دراکولا ها

با اولین دودِ مسکن ، تا آخرین ایستاده خم شد

آخرین باز مونده ی انسان ، با ناممکن دیدنِ امکان

گالن بنزینو خالی کرد ، واسه خودسوزی مصمم شد

پشت خروار خروار فریادِ خاک خورده توو سینه ها

زیرِ آوار پشتِ خط خطی های شکلِ میله ها

متن آهنگ گمرک عرفان و جیدال
مشاهده

ایستاده رو از زانو زدن ، تا زانو زده ها سجده کردن

نبوده هیزم و زمستون و حُقه ، تا کتابا رو طعمه کردن

نه مادر سنگِ صبور ، نه پدر کوهِ غرور باقی نموندن

دیگه سُفره ی دلی وا نشد ، وقتی دلا رو سفره کردن

غذای خوشه های خشخاش ، حقِ ریشه های گندم بود

مترسکا گندم زارهای طلایی رو یه لقمه کردن

وقتی نگاهِ سگ گله دنبالِ یه ماده گرگِ درنده است

چوپون و گوسفندا ، بهای این شهوتِ نافرجامو پس میدن

گله ی گرگا ، شبونه با مُردارا باله میرقصن

سگ هنوزم فکر میکنه ، گرگا با اون دست میدن

متن آهنگ رفیق جی جی سیجل و مونتیگو
مشاهده

وقتی ریلِ قطار عاشقِ خورشید میشه بده

به امید آغوشِ غروب ، تا کجا که نمیکِشنش

وقتی پوتینِ تو و دنده های من تعریفِ منطقه

تمومِ دنده ها رو بشکن ، این یه دنده نمیشکنه

این یه دنده نمیشکنه ، این یه دنده نمیشکنه

متن آهنگ بن به نام هیچ

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7259