متن آهنگ هیچ بن

خبر از آینده میدادن ، دستایی که مینوشتن هیچ

خاکستری هجوم آورد ، با شعارِ یک رنگی

زنده ها توو شهر بودن اما ، زندگی ادامه نداشت

نخ و سوزنِ هیچ خیاطی ، به این پارگی افاقه نداشت

زیرِ سایه ی شومِ هیولا ها ، زیرِ دندونِ شوم دراکولا ها

با اولین دودِ مسکن ، تا آخرین ایستاده خم شد

آخرین باز مونده ی انسان ، با ناممکن دیدنِ امکان

گالن بنزینو خالی کرد ، واسه خودسوزی مصمم شد

پشت خروار خروار فریادِ خاک خورده توو سینه ها

زیرِ آوار پشتِ خط خطی های شکلِ میله ها

متن آهنگ قرمز پوبون
مشاهده

ایستاده رو از زانو زدن ، تا زانو زده ها سجده کردن

نبوده هیزم و زمستون و حُقه ، تا کتابا رو طعمه کردن

نه مادر سنگِ صبور ، نه پدر کوهِ غرور باقی نموندن

دیگه سُفره ی دلی وا نشد ، وقتی دلا رو سفره کردن

غذای خوشه های خشخاش ، حقِ ریشه های گندم بود

مترسکا گندم زارهای طلایی رو یه لقمه کردن

وقتی نگاهِ سگ گله دنبالِ یه ماده گرگِ درنده است

چوپون و گوسفندا ، بهای این شهوتِ نافرجامو پس میدن

گله ی گرگا ، شبونه با مُردارا باله میرقصن

سگ هنوزم فکر میکنه ، گرگا با اون دست میدن

متن آهنگ همیشه از کرنلا و کنیس
مشاهده

وقتی ریلِ قطار عاشقِ خورشید میشه بده

به امید آغوشِ غروب ، تا کجا که نمیکِشنش

وقتی پوتینِ تو و دنده های من تعریفِ منطقه

تمومِ دنده ها رو بشکن ، این یه دنده نمیشکنه

این یه دنده نمیشکنه ، این یه دنده نمیشکنه

متن آهنگ بن به نام هیچ

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7259