متن آهنگ والا بلا آرمان تضاد

[اینترو]

هه حرفه حساب چیه!؟

والا بلا ما همه جوره راه اومدیم

مگه اینکه حسابتون پره حرف باشه

[ورس یک]

میگی سنگینی حاجی ماها سرمون تو لاکه

میگی کم میبنمتون خو حرفتون حسابه په

حاجیت نیس اونجور درتون بماله نه

بالا بالاش چهار جا کمتون بذاره تهش

والا پرتون به پرمون اشاره کرد

بلا غمتون به غممون اضافه کرد

ما که روزامون شدن نثار شب

بیا نون و نمک و ببین و احترام بخر

والا افتخار من ، نبود حزب باد شهر

همه درّه ها میشدن تکیه گاهه من

بایه تب معمولیتون میشد سکته حاصلم

چرا دنیاتون رنگ گرفت شکله باغ وحش؟

یکی گرگ میشد یکی شیر

یکی مثه من تو فکر فرداش میتپید

میشه دید همه ردپامو زیر تیغ

خیلی شیک باقیشم همینمو میمونم

اگه تهش باشه هیچِ هیچ

[کورس]

بین خودمون یه کاما بذار

دیگه هم صحبتیم ولی با واسطه ها

قرار نیس هرکی قد کشید درد چشید

جلو باباش کنه پاشو دراز ، والابلا

بین خودمون یه کاما بذار

دیگه هم صحبتیم ولی با واسطه ها

متن آهنگ جای موندن نی ارشیا
مشاهده

قرار نیس هرکی قد کشید درد چشید

جلو باباش کنه پاشو دراز ، والابلا

[ورس دو]

ماها راه میایم ، راه میره کج

هنو وجودم تو آستینه هست

وقتی یه پا تیمم نگو بهم بازی بدن

وقتی امثالِ تو بخوان قاضی بشن

باید شیرینیتو بدیم ، هر چی دیدیمو بگیم

از عشقه یه پیرزن به بیکینشو بگیم هه

نیستم اهله اینکه پا حرفتو بشینم

یا خوش فرمایی که شیک و پیکو رژیمن

حالا ما نخاله شما چی

ماها خوب کوتاه بیایم شما خوب خدائید

تووی دنیایی که از هرچی که میشه دو تا دید

مهم نیس ما اینجاییم یا شما ها کجاشین

بابا شما پاستیل ما بادومه تلخه

شما نیسان ما پالون خر

پشت پرده سد راه میشین

ما افتاب میشیم حتی با نور شمع

[کورس]

بین خودمون یه کاما بذار

دیگه هم صحبتیم ولی با واسطه ها

قرار نیس هرکی قد کشید درد چشید

جلو باباش کنه پاشو دراز ، والابلا

بین خودمون یه کاما بذار

دیگه هم صحبتیم ولی با واسطه ها

قرار نیس هرکی قد کشید درد چشید

متن آهنگ شاپرک فرزاد فرخ
مشاهده

جلو باباش کنه پاشو دراز ، والابلا

[ورس سه]

وقتی معرفتو از جیبات میکنن

وقتی دَم میزنه از شرف بی شرف

وقتی میبینی با حرف کیا میبرن

باخت وره اونکه از هر طرف بی طرفه

ترحمِ تو رو ده ریال میخرمش

نرخه بازار رویه چربیا می طلبه

از بچگی خیرِ خیلیا رو خواستیم

منم اونی که با تسبیحا میزدنش

حالا مشتم پره ، پوزتون کم

فاصلس بین منو اون که کوره تو نقش

هرکی رسید و نرسید واسم شله تو لفظ

ماهم کج رفتیم مطمئناً بوده تو جو

منم میرسم جایی که بوده حقم

تنم بره زیر خاک بوی جنم ازش

میزنه هوا و میوشه طلا و

مثه مرواریدی که گمه تویه صدف

[کورس]

بین خودمون یه کاما بذار

دیگه هم صحبتیم ولی با واسطه ها

قرار نیس هرکی قد کشید درد چشید

جلو باباش کنه پاشو دراز ، والابلا

بین خودمون یه کاما بذار

دیگه هم صحبتیم ولی با واسطه ها

قرار نیس هرکی قد کشید درد چشید

جلو باباش کنه پاشو دراز ، والابلا

متن آهنگ آرمان تضاد به نام والا بلا

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7372