متن آهنگ وطن حمید هیراد

با ما نمیسازد دِگر این روزگارِ لعنتی

آی مردم آی مردم

پروانه ای در پیله ام زندانیِ بی حیله ام

آی مردم آی مردم

ای آن که مرا با ضربِ تبر

از ریشه جدا کردی

شادی که زدی تیری به دلم

اما تو خطا کردی

وطن ای مادر غم دیده ام

وطن جان به لب رسیده ام

وطن دردت به جانم دردت به جانم

وطن ای مادر غم دیده ام

وطن جان به لب رسیده ام

وطن دردت به جانم دردت به جانم

بارِ امانت برده شد حقی به ناحق خورده شد

کی خاطری آزرده شد

متن آهنگ دریا دریا گرشا رضایی
مشاهده

آی مردم آی مردم

یار دبستانی من با من و همراه منی

چوب الف بر سر ما بغض منو آه منی

آی مردم آی مردم

وطن ای مادر غم دیده ام

وطن جان به لب رسیده ام

وطن دردت به جانم دردت به جانم

وطن ای مادر غم دیده ام

وطن جان به لب رسیده ام

وطن دردت به جانم دردت به جانم

متن آهنگ حمید هیراد به نام وطن

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7824